Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-3-SMANMIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie A
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Moduł: Seminarium magisterskie A

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii

Studia: II stopnia, stacjonarne magisterskie

Zajęcia: seminarium

Pełny opis:

Zadaniem modułu Seminarium magisterskie A jest zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowo-badawczej, z przygotowaniem przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania wstępu teoretycznego pracy. Student pracuje z literaturą naukową i prezentuje wyniki badań w niej zawarte.

Literatura:

Literatura odpowiednia do tematyki realizowanej pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski, Ewa Schab-Balcerzak
Prowadzący grup: Joanna Pisarska, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena prezentacji studenta

Pełny opis:

Zadaniem modułu Seminarium magisterskie A jest zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowo-badawczej, z przygotowaniem przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania wstępu teoretycznego pracy. Student pracuje z literaturą naukową i prezentuje wyniki badań w niej zawartej. Zapoznaje się także z podstawowymi celami i zadaniami pracy dyplomowej, wymogami formalnymi pisania pracy dyplomowej magisterskiej. Poznaje główne cechy i zasady opracowania naukowego oraz kryteria oceny pracy. Zapoznaje się z problemami ochrony własności intelektualnej oraz zagadnieniami związanymi z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski, Ewa Schab-Balcerzak
Prowadzący grup: Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena prezentacji studenta

Pełny opis:

Zadaniem modułu Seminarium magisterskie A jest zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowo-badawczej, z przygotowaniem przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania wstępu teoretycznego pracy. Student pracuje z literaturą naukową i prezentuje wyniki badań w niej zawartej. Zapoznaje się także z podstawowymi celami i zadaniami pracy dyplomowej, wymogami formalnymi pisania pracy dyplomowej magisterskiej. Poznaje główne cechy i zasady opracowania naukowego oraz kryteria oceny pracy. Zapoznaje się z problemami ochrony własności intelektualnej oraz zagadnieniami związanymi z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)