Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

DYDAKTYKA MATEMATYKI - SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MT-S2-19-DMSP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DYDAKTYKA MATEMATYKI - SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy: Przedmioty specjalistyczne - matematyka nauczycielska /stacjonarne II stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kania
Prowadzący grup: Sylwia Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę będzie mieć wpływ forma i jakość przygotowanych przez studentów materiałów - fragmentów planów wynikowych, zestawów zadań oraz sposobu punktowania i oceniania uczniowskich prac. Oceniane będzie również przygotowanie merytoryczne studenta do zajęć, znajomość poznanych wcześniej pojęć i zagadnień oraz udział w dyskusjach. Średnia arytmetyczna poszczególnych ocen cząstkowych będzie wyznacznikiem oceny końcowej.

Pełny opis:

Dydaktyka matematyki - szkoła ponadpodstawowa I obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) matematyki w szkołach ponadpodstawowych (np. liceum, technikum) w zakresie: Miejsce matematyki w ramowym planie nauczania na etapie szkoły ponadpodstawowej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z matematyki. Cele kształcenia i treści nauczania matematyki na etapie szkoły ponadpodstawowej. Projektowanie procesu kształcenia. Program nauczania – tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór i zatwierdzanie. Rozkładu materiału. Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa. Zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metoda projektów, uczenie się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia. Zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć. Sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Środki dydaktyczne i pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie. Organizacja pracy w klasie szkolnej i grupach. Formy pracy specyficzne dla matematyki. Właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela. Wyszukiwanie, adaptacja i tworzenie elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowanie multimediów.

Uwagi:

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.