Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-AD-N1-PPKiPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Katarzyna Hebda-Relidzyńska, Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Rafał Fic, Michał Grudecki, Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zostanie ustalona zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzonych w dwóch formach kształcenia.


Patrz: załącznik do powyższej uchwały. Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc


Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń. Student ma znać instytucje prawa karnego rekonstruujące pojęcie przestępstwa oraz wykroczenia, zasady odpowiedzialności za nie. Student ma posiada umiejętność korzystania z wiedzy teoretycznej, dokonania subsumpcji określonych stanów faktycznych. Student ma posiadać umiejętność odróżnienia dwóch reżimów odpowiedzialności i dokonywać adekwatnego wyboru między nimi. Po ukończeniu zajęć student powinien rozumieć relacje i zależności pomiędzy «klasycznym» prawem karnym a prawem wykroczeń.

Treścią zajęć jest prezentacja podstawowych założeń i rozwiązań polskiego prawa karnego i prawa wykroczeń. W ramach powyższego uwzględnia się ogólne zagadnienia systemu prawa karnego, jego podziału wewnętrznego, zasad odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz system środków reakcji w odniesieniu do przestępstw i wykroczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Jakub Hanc, Katarzyna Hebda-Relidzyńska, Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)