Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-AD-S2-PKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Zagrodnik
Prowadzący grup: Marcin Gudajczyk, Jarosław Zagrodnik, Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu, na który składają się dwa pytania lub dwie grupy pytań, z których jedne dotyczą części materialnoprawnej prawa karnego skarbowego, drugie z kolei części karnoprocesowej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące grupy problemów:

1. Prawo karne skarbowe – jego struktura, funkcje źródła, zasady wykładni, powiązania z innymi gałęziami prawa.

2. Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej – zakres recepcji rozwiązań z k.k. oraz autonomiczne zasady i konstrukcje K.k.s.

3. Środki reakcji karnej w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

4. Przedawnienie karalności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

5. Wybrane zagadnienia części szczególnej materialnego prawa karnego skarbowego z analizą powiązań z prawem finansowym.

6. Charakterystyka procedury karnej skarbowej ze szczególnym uwzględnieniem odrębności w stosunku do rozwiązań Kodeksu postępowania karnego w zakresie organów i stron, celów procesu, szczególnych trybów postępowania.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Zagrodnik
Prowadzący grup: Jarosław Zagrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu, na który składają się dwa pytania lub dwie grupy pytań, z których jedne dotyczą części materialnoprawnej prawa karnego skarbowego, drugie z kolei części karnoprocesowej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące grupy problemów:

1. Prawo karne skarbowe – jego struktura, funkcje źródła, zasady wykładni, powiązania z innymi gałęziami prawa.

2. Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej – zakres recepcji rozwiązań z k.k. oraz autonomiczne zasady i konstrukcje K.k.s.

3. Środki reakcji karnej w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

4. Przedawnienie karalności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

5. Wybrane zagadnienia części szczególnej materialnego prawa karnego skarbowego z analizą powiązań z prawem finansowym.

6. Charakterystyka procedury karnej skarbowej ze szczególnym uwzględnieniem odrębności w stosunku do rozwiązań Kodeksu postępowania karnego w zakresie organów i stron, celów procesu, szczególnych trybów postępowania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Zagrodnik
Prowadzący grup: Jarosław Zagrodnik, Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)