Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-PR-NM-WDP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Tkacz
Prowadzący grup: Paulina Konca, Maria Pawińska, Jakub Piwowarczyk, Sara Smyczek-Gołębiewska, Marek Suska, Sławomir Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Tkacz
Prowadzący grup: Szymon Bokota, Maria Pawińska, Sara Smyczek-Gołębiewska, Marek Suska, Sławomir Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzony z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 2 (s. 2-3). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu nauk prawnych, których znajomość jest niezbędna, celem dalszego kontynuowania studiów, a w szczególności nauki przedmiotów dogmatycznych. Student zostaje zapoznany zarówno z problemami filozoficznoprawnymi, jak i teoretycznymi. W toku zajęć przedstawiane są nadto podstawowe narzędzia uznawane w dyskursie, które wykorzystywane są w praktyce prawniczej. Co do pojęć omawianych w toku zajęć, student poznaje zarówno ich genezę, jak i aktualny stan prawodawstwa, doktryny i orzecznictwa w tej materii. Ważny aspekt prowadzonych zajęć, w tym ćwiczeń stanowi umiejętność praktycznej aplikacji wiedzy uzyskanej przez studenta w toku wykładu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Tkacz
Prowadzący grup: Maria Pawińska, Sławomir Piekarczyk, Sara Smyczek-Gołębiewska, Sławomir Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)