Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-PR-SM-PUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Barcik
Prowadzący grup: Jacek Barcik, Agnieszka Fortońska, Dominika Iwan-Sojka, Robert Łasa, Magdalena Półtorak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu, zgodnie z zasadami przyjętymi na Uniwersytecie Śląskim.

Egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru składający się z 20 pytań (należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 12 z nich).


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym UE. Obejmuje ono działalność instytucji UE, system prawa UE, mechanizmy ochrony prawnej w UE, tak sądowe jak i pozasądowe, a także podstawowe swobody rynku wewnętrzego UE. Poza konieczną wiedzą teoretyczną student nabywa umiejętność rozróżniania relacji pomiędzy prawem europejskim a prawem polskim, umie zastosować zasady prawa europejskiego (w tym zasadę bezpośredniego skutku) oraz korzystać z systemu kontroli przestrzegania prawa UE.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Barcik
Prowadzący grup: Jacek Barcik, Małgorzata Bryk-Zwolska, Agnieszka Fortońska, Klaudia Kofin-Brończyk, Robert Łasa, Magdalena Półtorak, Ilona Topa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu, zgodnie z zasadami przyjętymi na Uniwersytecie Śląskim.

Egzamin ustny składajacy się z 2 pytań spośród zagadnień egzaminacyjnych udostępnionych studentom.

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym UE. Obejmuje ono działalność instytucji UE, system prawa UE, mechanizmy ochrony prawnej w UE, tak sądowe jak i pozasądowe, a także podstawowe swobody rynku wewnętrzego UE. Poza konieczną wiedzą teoretyczną student nabywa umiejętność rozróżniania relacji pomiędzy prawem europejskim a prawem polskim, umie zastosować zasady prawa europejskiego (w tym zasadę bezpośredniego skutku) oraz korzystać z systemu kontroli przestrzegania prawa UE.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Barcik
Prowadzący grup: Jacek Barcik, Agnieszka Fortońska, Michał Gębicki, Zofia Kołodziej, Magdalena Półtorak, Ilona Topa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest jako średnia ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu, zgodnie z zasadami przyjętymi na Uniwersytecie Śląskim.

Egzamin ustny składajacy się z 2 pytań spośród zagadnień egzaminacyjnych udostępnionych studentom.

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym UE. Obejmuje ono działalność instytucji UE, system prawa UE, mechanizmy ochrony prawnej w UE, tak sądowe jak i pozasądowe, a także podstawowe swobody rynku wewnętrzego UE. Poza konieczną wiedzą teoretyczną student nabywa umiejętność rozróżniania relacji pomiędzy prawem europejskim a prawem polskim, umie zastosować zasady prawa europejskiego (w tym zasadę bezpośredniego skutku) oraz korzystać z systemu kontroli przestrzegania prawa UE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)