Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-EP-S2-SM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik, Urszula Szuścik, Joanna Wowrzeczka
Prowadzący grup: Ryszard Solik, Urszula Szuścik, Joanna Wowrzeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena uzależniona jest od zaangażowania i aktywności studenta oraz poziomu merytorycznego oddawanych do korekty elementów.

Pełny opis:

Moduł seminarium prowadzi do nabycia umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy związanej z kierunkiem studiów (różnych obszarów refleksji teoretycznej) oraz wiedzy metodologicznej pomocnej w samodzielnej refleksji teoretycznej, w szczególności chodzi o realizację prac pisemnych na poziomie pracy dyplomowej - magisterskiej. Cel poznawczy seminarium to rozwijanie i pogłębianie wiedzy w wybranym przez studenta i zaakceptowanym przez prowadzącego zakresie problemowym (korespondującym z dyplomem artystycznym), z którego przygotowuje pracę magisterską. Chodzi także o kształtowanie koniecznej świadomości metodologicznej w zakresie wybranych strategii opisowych sztuki oraz o umiejętność ich zastosowania w samodzielnej pracy pisemnej. W rezultacie student w ramach seminarium:

ma świadomość kulturowych i historycznych uwikłań wytworu sztuki oraz związków z innymi obszarami kultury,

potrafi gromadzić, analizować oraz interpretować potrzebne informacje,

potrafi umiejętnie wykorzystać i zastosować w praktyce poznane koncepcje analityczno-interpretacyjne oraz źródła związane z analizą dzieła sztuki,

uzyskuje niezbędne umiejętności związane z przygotowywaniem prac pisemnych.

zna zasady redagowania prac pisemnych z uwzględnieniem przypisów, bibliografii, spisu treści itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Dorota Sieroń, Jolanta Skutnik, Ryszard Solik, Urszula Szuścik, Karolina Tomczak, Joanna Wowrzeczka
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Jolanta Skutnik, Ryszard Solik, Urszula Szuścik, Karolina Tomczak, Joanna Wowrzeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena uzależniona jest od zaangażowania i aktywności studenta oraz poziomu merytorycznego oddawanych do korekty elementów.

Pełny opis:

Moduł seminarium prowadzi do nabycia umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy związanej z kierunkiem studiów (różnych obszarów refleksji teoretycznej) oraz wiedzy metodologicznej pomocnej w samodzielnej refleksji teoretycznej, w szczególności chodzi o realizację prac pisemnych na poziomie pracy dyplomowej - magisterskiej. Cel poznawczy seminarium to rozwijanie i pogłębianie wiedzy w wybranym przez studenta i zaakceptowanym przez prowadzącego zakresie problemowym (korespondującym z dyplomem artystycznym), z którego przygotowuje pracę magisterską. Chodzi także o kształtowanie koniecznej świadomości metodologicznej w zakresie wybranych strategii opisowych sztuki oraz o umiejętność ich zastosowania w samodzielnej pracy pisemnej. W rezultacie student w ramach seminarium:

ma świadomość kulturowych i historycznych uwikłań wytworu sztuki oraz związków z innymi obszarami kultury,

potrafi gromadzić, analizować oraz interpretować potrzebne informacje,

potrafi umiejętnie wykorzystać i zastosować w praktyce poznane koncepcje analityczno-interpretacyjne oraz źródła związane z analizą dzieła sztuki,

uzyskuje niezbędne umiejętności związane z przygotowywaniem prac pisemnych.

zna zasady redagowania prac pisemnych z uwzględnieniem przypisów, bibliografii, spisu treści itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sieroń, Ryszard Solik, Urszula Szuścik, Joanna Wowrzeczka
Prowadzący grup: Dorota Sieroń, Ryszard Solik, Urszula Szuścik, Joanna Wowrzeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena uzależniona jest od zaangażowania i aktywności studenta oraz poziomu merytorycznego oddawanych do korekty elementów.

Pełny opis:

Moduł seminarium prowadzi do nabycia umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy związanej z kierunkiem studiów (różnych obszarów refleksji teoretycznej) oraz wiedzy metodologicznej pomocnej w samodzielnej refleksji teoretycznej, w szczególności chodzi o realizację prac pisemnych na poziomie pracy dyplomowej - magisterskiej. Cel poznawczy seminarium to rozwijanie i pogłębianie wiedzy w wybranym przez studenta i zaakceptowanym przez prowadzącego zakresie problemowym (korespondującym z dyplomem artystycznym), z którego przygotowuje pracę magisterską. Chodzi także o kształtowanie koniecznej świadomości metodologicznej w zakresie wybranych strategii opisowych sztuki oraz o umiejętność ich zastosowania w samodzielnej pracy pisemnej. W rezultacie student w ramach seminarium:

ma świadomość kulturowych i historycznych uwikłań wytworu sztuki oraz związków z innymi obszarami kultury,

potrafi gromadzić, analizować oraz interpretować potrzebne informacje,

potrafi umiejętnie wykorzystać i zastosować w praktyce poznane koncepcje analityczno-interpretacyjne oraz źródła związane z analizą dzieła sztuki,

uzyskuje niezbędne umiejętności związane z przygotowywaniem prac pisemnych.

zna zasady redagowania prac pisemnych z uwzględnieniem przypisów, bibliografii, spisu treści itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Natalia Ruman, Dorota Sieroń, Jolanta Skutnik, Ryszard Solik, Joanna Wowrzeczka
Prowadzący grup: Natalia Ruman, Ryszard Solik, Joanna Wowrzeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena uzależniona jest od zaangażowania i aktywności studenta oraz poziomu merytorycznego oddawanych do korekty elementów.

Pełny opis:

Moduł seminarium prowadzi do nabycia umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy związanej z kierunkiem studiów (różnych obszarów refleksji teoretycznej) oraz wiedzy metodologicznej pomocnej w samodzielnej refleksji teoretycznej, w szczególności chodzi o realizację prac pisemnych na poziomie pracy dyplomowej - magisterskiej. Cel poznawczy seminarium to rozwijanie i pogłębianie wiedzy w wybranym przez studenta i zaakceptowanym przez prowadzącego zakresie problemowym (korespondującym z dyplomem artystycznym), z którego przygotowuje pracę magisterską. Chodzi także o kształtowanie koniecznej świadomości metodologicznej w zakresie wybranych strategii opisowych sztuki oraz o umiejętność ich zastosowania w samodzielnej pracy pisemnej. W rezultacie student w ramach seminarium:

ma świadomość kulturowych i historycznych uwikłań wytworu sztuki oraz związków z innymi obszarami kultury,

potrafi gromadzić, analizować oraz interpretować potrzebne informacje,

potrafi umiejętnie wykorzystać i zastosować w praktyce poznane koncepcje analityczno-interpretacyjne oraz źródła związane z analizą dzieła sztuki,

uzyskuje niezbędne umiejętności związane z przygotowywaniem prac pisemnych.

zna zasady redagowania prac pisemnych z uwzględnieniem przypisów, bibliografii, spisu treści itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)