Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-S1-2BPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Studenska
Prowadzący grup: Anna Studenska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu jest średnią ocen z wykładów oraz ćwiczeń.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie i ugruntowanie wiedzy dotyczących podstawowych układów organizmu człowieka oraz ich rozwoju do okresu dorosłości, a także potrzeb człowieka na różnych etapach jego rozwoju. Omówione zostaną budowa i funkcjonowanie układu nerwowego oraz hormonalnego, a także innych układów narządów. Przekazana zostanie wiedza dotycząca roli czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na człowieka. Studenci będą mieli możliwość samodzielnego opracowania zajęć związanych ze zdrowiem oraz jego ochroną.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Studenska
Prowadzący grup: Anna Studenska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu jest średnią ocen z wykładów oraz ćwiczeń.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie i ugruntowanie wiedzy dotyczących podstawowych układów organizmu człowieka oraz ich rozwoju do okresu dorosłości, a także potrzeb człowieka na różnych etapach jego rozwoju. Omówione zostaną budowa i funkcjonowanie układu nerwowego oraz hormonalnego, a także innych układów narządów. Przekazana zostanie wiedza dotycząca roli czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na człowieka. Studenci będą mieli możliwość samodzielnego opracowania zajęć związanych ze zdrowiem oraz jego ochroną.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szurmik
Prowadzący grup: Tomasz Szurmik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu jest średnią ocen z wykładów oraz ćwiczeń.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie i ugruntowanie wiedzy dotyczących podstawowych układów organizmu człowieka oraz ich rozwoju do okresu dorosłości, a także potrzeb człowieka na różnych etapach jego rozwoju. Omówione zostaną budowa i funkcjonowanie układu nerwowego oraz hormonalnego, a także innych układów narządów. Przekazana zostanie wiedza dotycząca roli czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na człowieka. Studenci będą mieli możliwość samodzielnego opracowania zajęć związanych ze zdrowiem oraz jego ochroną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)