Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-SR-S1-PMPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.


Pełny opis:

Przedmiot ma zapewnić teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania sposobów pracy opiekuńczo-wychowawczej. W pracy opiekuńczo-wychowawczej niezbędne jest posiadanie elementarnej wiedzy, dotyczącej samej istoty opieki i wychowania oraz celów realizowanych działań, możliwych do zastosowania metod i technik, zasad postępowania podczas pracy opiekuńczo-wychowawczej. Istotnym zadaniem podczas realizacji treści przedmiotu jest kształtowanie predyspozycji przydatnych w pracy z jednostką, grupą oraz kształtowanie umiejętności związanych z organizowaniem pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zajęcia mają rozbudzić w studentach potrzebę budowania wizji samego siebie jako pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.


Pełny opis:

Przedmiot ma zapewnić teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania sposobów pracy opiekuńczo-wychowawczej. W pracy opiekuńczo-wychowawczej niezbędne jest posiadanie elementarnej wiedzy, dotyczącej samej istoty opieki i wychowania oraz celów realizowanych działań, możliwych do zastosowania metod i technik, zasad postępowania podczas pracy opiekuńczo-wychowawczej. Istotnym zadaniem podczas realizacji treści przedmiotu jest kształtowanie predyspozycji przydatnych w pracy z jednostką, grupą oraz kształtowanie umiejętności związanych z organizowaniem pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zajęcia mają rozbudzić w studentach potrzebę budowania wizji samego siebie jako pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)