Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-SR-S1-SD.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz.1
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek, Łukasz Kwadrans, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek, Łukasz Kwadrans, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów uczenia się:

1. bibliografia dotycząca tematu pracy dyplomowej,

2. konspekt pracy dyplomowej,

3. ustna prezentacja koncepcji pracy,

4. pierwszy i drugi rozdział pracy.

5. obecność i aktywny udział w zajęciach seminaryjnych

Pełny opis:

Celem seminarium jest poznanie zasad pisania prac naukowych, a w szcze-gólności zasad formułowania hipotez i tez naukowych, jak i wykształcenie odpowiednich umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Celem przedmiotu jest omówienie wybranych aspektów wiedzy z zakresu tematyki realizowanych prac dyplomowych w obszarze pedagogiki i jej subdyscyplin w kontekście interdyscyplinarnym. Ponadto podczas seminarium omawiane zostaną aktualne tendencje i dylematy związane z działalnością badawczą i praktyczną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy dyplomowej, jak i rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej w wybranej tematyce. Nadrzędnym celem będzie wykształcenie umiejętności formułowania problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości edukacyjnej, dobierania odpowiednich metod ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników badań własnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek, Ewa Ogrodzka-Mazur
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek, Ewa Ogrodzka-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów uczenia się:

1. bibliografia dotycząca tematu pracy dyplomowej,

2. konspekt pracy dyplomowej,

3. ustna prezentacja koncepcji pracy,

4. pierwszy i drugi rozdział pracy.

5. obecność i aktywny udział w zajęciach seminaryjnych

Pełny opis:

Celem seminarium jest poznanie zasad pisania prac naukowych, a w szcze-gólności zasad formułowania hipotez i tez naukowych, jak i wykształcenie odpowiednich umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Celem przedmiotu jest omówienie wybranych aspektów wiedzy z zakresu tematyki realizowanych prac dyplomowych w obszarze pedagogiki i jej subdyscyplin w kontekście interdyscyplinarnym. Ponadto podczas seminarium omawiane zostaną aktualne tendencje i dylematy związane z działalnością badawczą i praktyczną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy dyplomowej, jak i rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej w wybranej tematyce. Nadrzędnym celem będzie wykształcenie umiejętności formułowania problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości edukacyjnej, dobierania odpowiednich metod ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników badań własnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ogrodzka-Mazur, Jolanta Suchodolska
Prowadzący grup: Ewa Ogrodzka-Mazur, Jolanta Suchodolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)