Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia kultury i sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PGMR-S2-WZKS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia kultury i sztuki
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Suma ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji i form zajęć (wykład, ćwiczenia)

60 % oceny modułu – wynik egzaminu (wykłady)

40 % oceny modułu – ocena z ćwiczeń

Pełny opis:

Zakres treści i zagadnień problemowych przedmiotu wybrane zagadnienia kultury i sztuki – kultura ponowoczesna (semestr zimowy) wiąże się z poznaniem kulturowej rzeczywistości dwudziestego wieku, szczególnie drugiej połowy stulecia identyfikowanej jako kultura ponowoczesna (postmodernizmu). Treści te stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu historii sztuki, wiedzy o kulturze oraz wybranych zagadnień antropologii kulturowej. Zakładane efekty kształcenia modułu wymagają rozpoznania fundamentów oraz założeń kultury modernistycznej i postmodernistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ponowoczesnych reorientacji i rewizji kulturowych, ale też rozpoznanie i zrozumienie kontekstów historyczno-kulturowych postmodernistycznych transgresji w obszarze ogólnie pojętej nauki, literatury, sztuki i praktyki artystycznej, związanych z tym pojęć i koncepcji. Istotne znaczenie i miejsce w tych rozważaniach zyskuje przede wszystkim współczesna kultura artystyczna, która bezpośrednio modeluje i kształtuje intelektualny, etyczny i emocjonalny rozwój studenta, przyszłego twórcy i animatora sztuki. Założenia metodologiczne zajęć opierają się na kontekstowej prezentacji faktografii, uwzględniającej wpływ kulturowych i cywilizacyjnych determinantów na poszczególne obszary aktywności twórczej, artystycznej i literackiej. W efekcie student zdobywa wiedzę nie tylko o kontekstach współczesnej kultury, mechanizmach związanych z przejściem od modelu modernistycznego (nowoczesnego) do ponowoczesnego, wiedzę o kontekstowych uwarunkowaniach ponowoczesnej sztuki, nauki, literatury, filmu, o reorientacjach w obrębie ponowoczesnej praktyki artystycznej, ale zyskuje także narzędzia do analitycznej oceny współczesnej praktyki artystycznej, wreszcie jest przygotowany do dalszego, samodzielnego pogłębiania tej problematyki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Suma ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji i form zajęć (wykład, ćwiczenia)

60 % oceny modułu – wynik egzaminu (wykłady)

40 % oceny modułu – ocena z ćwiczeń

Pełny opis:

Zakres treści i zagadnień problemowych przedmiotu wybrane zagadnienia kultury i sztuki – kultura ponowoczesna (semestr zimowy) wiąże się z poznaniem kulturowej rzeczywistości dwudziestego wieku, szczególnie drugiej połowy stulecia identyfikowanej jako kultura ponowoczesna (postmodernizmu). Treści te stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu historii sztuki, wiedzy o kulturze oraz wybranych zagadnień antropologii kulturowej. Zakładane efekty kształcenia modułu wymagają rozpoznania fundamentów oraz założeń kultury modernistycznej i postmodernistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ponowoczesnych reorientacji i rewizji kulturowych, ale też rozpoznanie i zrozumienie kontekstów historyczno-kulturowych postmodernistycznych transgresji w obszarze ogólnie pojętej nauki, literatury, sztuki i praktyki artystycznej, związanych z tym pojęć i koncepcji. Istotne znaczenie i miejsce w tych rozważaniach zyskuje przede wszystkim współczesna kultura artystyczna, która bezpośrednio modeluje i kształtuje intelektualny, etyczny i emocjonalny rozwój studenta, przyszłego twórcy i animatora sztuki. Założenia metodologiczne zajęć opierają się na kontekstowej prezentacji faktografii, uwzględniającej wpływ kulturowych i cywilizacyjnych determinantów na poszczególne obszary aktywności twórczej, artystycznej i literackiej. W efekcie student zdobywa wiedzę nie tylko o kontekstach współczesnej kultury, mechanizmach związanych z przejściem od modelu modernistycznego (nowoczesnego) do ponowoczesnego, wiedzę o kontekstowych uwarunkowaniach ponowoczesnej sztuki, nauki, literatury, filmu, o reorientacjach w obrębie ponowoczesnej praktyki artystycznej, ale zyskuje także narzędzia do analitycznej oceny współczesnej praktyki artystycznej, wreszcie jest przygotowany do dalszego, samodzielnego pogłębiania tej problematyki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Suma ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji i form zajęć (wykład, ćwiczenia)

60 % oceny modułu – wynik egzaminu (wykłady)

40 % oceny modułu – ocena z ćwiczeń

Pełny opis:

Zakres treści i zagadnień problemowych przedmiotu wybrane zagadnienia kultury i sztuki – kultura ponowoczesna (semestr zimowy) wiąże się z poznaniem kulturowej rzeczywistości dwudziestego wieku, szczególnie drugiej połowy stulecia identyfikowanej jako kultura ponowoczesna (postmodernizmu). Treści te stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu historii sztuki, wiedzy o kulturze oraz wybranych zagadnień antropologii kulturowej. Zakładane efekty kształcenia modułu wymagają rozpoznania fundamentów oraz założeń kultury modernistycznej i postmodernistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ponowoczesnych reorientacji i rewizji kulturowych, ale też rozpoznanie i zrozumienie kontekstów historyczno-kulturowych postmodernistycznych transgresji w obszarze ogólnie pojętej nauki, literatury, sztuki i praktyki artystycznej, związanych z tym pojęć i koncepcji. Istotne znaczenie i miejsce w tych rozważaniach zyskuje przede wszystkim współczesna kultura artystyczna, która bezpośrednio modeluje i kształtuje intelektualny, etyczny i emocjonalny rozwój studenta, przyszłego twórcy i animatora sztuki. Założenia metodologiczne zajęć opierają się na kontekstowej prezentacji faktografii, uwzględniającej wpływ kulturowych i cywilizacyjnych determinantów na poszczególne obszary aktywności twórczej, artystycznej i literackiej. W efekcie student zdobywa wiedzę nie tylko o kontekstach współczesnej kultury, mechanizmach związanych z przejściem od modelu modernistycznego (nowoczesnego) do ponowoczesnego, wiedzę o kontekstowych uwarunkowaniach ponowoczesnej sztuki, nauki, literatury, filmu, o reorientacjach w obrębie ponowoczesnej praktyki artystycznej, ale zyskuje także narzędzia do analitycznej oceny współczesnej praktyki artystycznej, wreszcie jest przygotowany do dalszego, samodzielnego pogłębiania tej problematyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)