Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem. 4)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PP-SM-MEMAT.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem. 4)
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Przedmiot Metodyka nauczania matematyki dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym

2. Edukacja matematyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym

3. Metodyka prowadzenia zajęć w trakcie, których dzieci mają możliwość konstruowania wiedzy oraz kształtowania umiejętności matematycznych

4. Metodyka wprowadzania dzieci w sztukę konstruowania gier

5. Media oraz materiały dydaktyczne w początkowym nauczaniu matematyki

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formule zdalnej w formie asynchronicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wykorzystywane są następujące narzędzia informatyczne: platforma Moodle oraz platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams).

E-mail prowadzącego – Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Zajęcia prowadzone są w formule zdalnej w formie asynchronicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wykorzystywane są następujące narzędzia informatyczne: platforma Moodle oraz platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams).

E-mail prowadzącego – Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Zajęcia prowadzone są w formule zdalnej w formie asynchronicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wykorzystywane są następujące narzędzia informatyczne: platforma Moodle oraz platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams).

E-mail prowadzącego – Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka, Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Przedmiot Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są hybrydowo, tzn. wykłady odbywają się w formule zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stosowane są następujące narzędzia informatyczne: platforma Moodle oraz platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams). Natomiast ćwiczenia odbywają się w formie kontaktowej.

E-mail prowadzącego wykłady – Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

E-mail prowadzącego ćwiczenia – Sylwia Ryszawy: sylwia.ryszawy@us.edu.pl

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Przedmiot Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej.

Uwagi:

W trakcie zajęć stosowane są następujące narzędzia informatyczne: platforma Moodle (Nazwa kursu: Metodyka edukacji matematycznej dzieci 2022/2023L)

oraz platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams) – nazwa zespołu:

WSNE/Renata Raszka/MEM/Pedagogika_II_S_5-letnie_2022/2023

E-mail prowadzącego wykłady – Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)