Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PP-SM-PEDW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Anna Gaweł-Mirocha, Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia z ocen z egzaminu pisemnego i oceny z zaliczenia z ćwiczeń

Pełny opis:

W wyniku realizowanych zajęć student posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Zna prawidłowości psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, zasady wychowania i nauczania dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, funkcjonowanie systemu opieki i edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym. Efekty kształcenia pedagogicznego oraz nauczycielskiego zostaną osiągnięte w trakcie wykładów w ramach ćwiczeń i pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia z ocen z egzaminu pisemnego i oceny z zaliczenia z ćwiczeń

Pełny opis:

W wyniku realizowanych zajęć student posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Zna prawidłowości psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, zasady wychowania i nauczania dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, funkcjonowanie systemu opieki i edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym. Efekty kształcenia pedagogicznego oraz nauczycielskiego zostaną osiągnięte w trakcie wykładów w ramach ćwiczeń i pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek, Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia z ocen z egzaminu i z zaliczenia

Pełny opis:

W wyniku realizowanych zajęć student posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Zna prawidłowości psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, zasady wychowania i nauczania dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, funkcjonowanie systemu opieki i edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym. Efekty kształcenia pedagogicznego oraz nauczycielskiego zostaną osiągnięte w trakcie wykładów w ramach ćwiczeń i pracy własnej studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)