Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy kształcenia kultury fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PP-SM-PKKF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy kształcenia kultury fizycznej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szurmik
Prowadzący grup: Tomasz Szurmik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem

literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytań z losowo wybranych obszarów

tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem

treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Pełny opis:

Student powinien posiadać uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia oraz ich filozoficznych, społeczno-kulturowych,

historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw , znać wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne

i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej, ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Powinien posiadać ogólną znajomość budowy i

funkcjonowania organizmu człowieka w poszczególnych etapach rozwoju ontogenicznego oraz znać objawy i przyczyny chorób wieku

dziecięcego, wiedzieć jak im zapobiegać. Znać zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz umieć zaprojektować zajęcia dla

dzieci, zainteresować ich tematyką zdrowia, ochroną i sposobami jego ratowania.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szurmik
Prowadzący grup: Tomasz Szurmik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem

literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytań z losowo wybranych obszarów

tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem

treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Pełny opis:

Student powinien posiadać uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia oraz ich filozoficznych, społeczno-kulturowych,

historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw , znać wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne

i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej, ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Powinien posiadać ogólną znajomość budowy i

funkcjonowania organizmu człowieka w poszczególnych etapach rozwoju ontogenicznego oraz znać objawy i przyczyny chorób wieku

dziecięcego, wiedzieć jak im zapobiegać. Znać zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz umieć zaprojektować zajęcia dla

dzieci, zainteresować ich tematyką zdrowia, ochroną i sposobami jego ratowania.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szurmik
Prowadzący grup: Tomasz Szurmik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem

literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytań z losowo wybranych obszarów

tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem

treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Pełny opis:

Student powinien posiadać uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia oraz ich filozoficznych, społeczno-kulturowych,

historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw , znać wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne

i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej, ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Powinien posiadać ogólną znajomość budowy i

funkcjonowania organizmu człowieka w poszczególnych etapach rozwoju ontogenicznego oraz znać objawy i przyczyny chorób wieku

dziecięcego, wiedzieć jak im zapobiegać. Znać zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz umieć zaprojektować zajęcia dla

dzieci, zainteresować ich tematyką zdrowia, ochroną i sposobami jego ratowania.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szurmik
Prowadzący grup: Tomasz Szurmik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem

literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytań z losowo wybranych obszarów

tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem

treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Pełny opis:

Student powinien posiadać uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia oraz ich filozoficznych, społeczno-kulturowych,

historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw , znać wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne

i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej, ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Powinien posiadać ogólną znajomość budowy i

funkcjonowania organizmu człowieka w poszczególnych etapach rozwoju ontogenicznego oraz znać objawy i przyczyny chorób wieku

dziecięcego, wiedzieć jak im zapobiegać. Znać zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz umieć zaprojektować zajęcia dla

dzieci, zainteresować ich tematyką zdrowia, ochroną i sposobami jego ratowania.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)