Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem. 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PP-SM-PRZEDPRAKT1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem. 1)
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Ulewicz-Adamczyk, Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Danuta Ulewicz-Adamczyk, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (raport z praktyk, analiza dokumentacji, rejestr frekwencji), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności placówek wychowania przedszkolnego. Student obserwuje oraz prowadzi pod nadzorem nauczyciela zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne. Realizacja zajęć praktycznych prowadzi do nabycia przez studentów założonych kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola.

Uwagi:

wymagania wstępne: Student zapoznał się z regulaminem praktyk pedagogicznych, zna zasady gromadzenia dokumentacji (albo protokołowania) oraz warunki zaliczenia praktyki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Misik, Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Maria Misik, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (raport z praktyk, analiza dokumentacji, rejestr frekwencji), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności placówek wychowania przedszkolnego. Student obserwuje oraz prowadzi pod nadzorem nauczyciela zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne. Realizacja zajęć praktycznych prowadzi do nabycia przez studentów założonych kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola.

Uwagi:

wymagania wstępne: Student zapoznał się z regulaminem praktyk pedagogicznych, zna zasady gromadzenia dokumentacji (albo protokołowania) oraz warunki zaliczenia praktyki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Hruzd-Matuszczyk, Maria Misik
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk, Maria Misik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (raport z praktyk, analiza dokumentacji, rejestr frekwencji), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności placówek wychowania przedszkolnego. Student obserwuje oraz prowadzi pod nadzorem nauczyciela zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne. Realizacja zajęć praktycznych prowadzi do nabycia przez studentów założonych kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola.

Uwagi:

wymagania wstępne: Student zapoznał się z regulaminem praktyk pedagogicznych, zna zasady gromadzenia dokumentacji (albo protokołowania) oraz warunki zaliczenia praktyki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Hruzd-Matuszczyk, Maria Misik
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk, Maria Misik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)