Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 12-PZU-ASK-7SM
semestr zimowy 2010/2011
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 12-PZU-ASK-7SM
Zajęcia semestr zimowy 2010/2011 (2010/2011Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Józef Budniak, Bogusław Dziadzia, Tadeusz Kania, Edyta Korepta, Grzegorz Studnicki, Urszula Szuścik
Literatura:

Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2006;

Bauman T., Pilch T., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001;

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badań w naukach społecznych. Warszawa 2001;

Geertz C., Dzieło i życie: Antropolog jako autor, Warszawa 2000;

Goban-Klas, T. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków 1999;

Kopczyńska-Jaworska B.: Metodyka etnograficznych badań terenowych. Warszawa 1971;

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa 2000;

Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, (red.) N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Warszawa 2009;

Metody w etnologii. Red. E. Szulc. Warszawa 1981;

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007;

Nowe metody, nowe podejścia w naukach społecznych. Red. P.B. Sztabiński., F. Sztabiński, Z, Sawiński. Warszawa 2004;

Piątkowski K., Semiotyczne badania nad kulturą w etnologii. Toruń 1993;

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1999;

Teren w antropologii. Praktyka badawcze we współczesnej antropologii kulturowej. Red. T. Buliński, M. Karski. Poznań 2002;

Zenderowski R., Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne Warszawa 2007.

Zakres tematów:

- problem badawczy

- metody i techniki badawcze

- układ pracy

- sposób pisania pisania pracy

- wymogi edytorskie

- tożsamość, pogranicze, lokalność, regionalizm

Metody dydaktyczne:

- lektura wybranych pozycji wskazanych (zaproponowanych) przez prowadzącego zajęcia pozycji książkowych, artykułów itp.

- dyskusja w ramach grupy seminaryjnej dotycząca proponowanych koncepcji pracy lub sposobu przedstawiania problematyki badawczej;

- prezentacja poszczególnych rozdziałów lub całości pracy połączone z dyskusją w grupie na temat mocnych i słabych stron

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają następujące elementy:

- aktywność poszczególnych seminarzystów w trakcie zajęć grupowych;

- samodzielność w rozwiązywaniu problemów badawczych;

- jakość pracy dyplomowej lub poszczególnych jej rozdziałów;

- merytoryczna zawartość pracy lub jej poszczególnych fragmentów

Uwagi:

ask

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.