Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 06-PS005aD
semestr letni 2012/2013
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia społeczna 06-PS005aD
Zajęcia semestr letni 2012/2013 (2012/2013L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 97
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Dagna Kocur, Anna Latusek, Eugenia Mandal, Marcin Moroń, Sylwia Wacławik
Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Hoffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP.

Kenrick D.T., Neuberg S. L., Cialdini R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.

Strelau Jan, Doliński Dariusz. (2010). Psychologia akademicka. tom II, Gdańsk: GWP. R. 13.2 Poznanie społeczne s. 295-315

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Scholar.

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.

Eysenck H.J., Eysenck M. (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie się zachowują tak, jak się zachowują. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Forsterling F. (2005) Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie. Gdańsk: GWP.

Lewicka M. Grzelak J. (red.) (2002) Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP.

Mead M. (1986). Trzy studia. Tom 3. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych. Warszawa: PIW.

Macrae C., Stangor Ch., Hewstone M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: GWP.

Mandal E., Stefańska-Klar R. (red.)(1995). Współczesne problemy socjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mandal E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mądrzycki T .(1986). Deformacje w spostrzeganiu ludzi. Warszawa: PWN.

Pratkanis A., Aronson E. (2007) Wiek propagandy. Warszawa: PWN.

Reykowski J. (red.) (1976). Osobowość a społeczne zachowanie ludzi. KiW. Warszawa.

Zimbardo P.G., Leippe M.R. (2004) Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i s-ka.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień psychologii społecznej. Rys historyczny. Perspektywy teoretyczne i badawcze w psychologii społecznej.

2. Metody badawcze w psychologii społecznej. Wpływ i kontrola w badaniu psychologicznym. Problemy etyczne

3. Społeczna natura człowieka. Tożsamość osobista i społeczna. Treści tożsamościowe. Kody orientacji w samym sobie. Tożsamość podmiotowa i przedmiotowa. Tożsamość osobista i społeczna. Tożsamość pozytywna i negatywna. Tożsamość narodowa.

4. Ja w psychologii społecznej. Najważniejsze teorie ja w psychologii społecznej. Podwójne ja.

5. Poznanie społeczne. Cele poznania społecznego. Budowa społecznej wiedzy człowieka. Reprezentacja poznawcza świata i jej organizacja. Schematy, skrypty, heurystyki. Prototypy. Kategoryzacja społeczna. Aktywizacja i uporczywość schematów.

6. Zysk i strata. Teoria perspektywy. Teoretycy stałości i zmienności. Porównania społeczne. Myślenie kontrfaktyczne. Efekt asymilacji i kontrastu.

7. Percepcja społeczna. Specyfika spostrzegania ludzi. Główne podejścia teoretyczne wyjaśniające proces spostrzegania ludzi. Cechy centralne. Ukryte teorie osobowości. Przetwarzanie informacji o kompetencjach i moralności.

8. Zniekształcenia i błędy w spostrzeganiu ludzi. Efekty w procesie spostrzegania. Zjawisko samospełniającego się proroctwa. Czynniki wpływające na proces spostrzegania.

9. Procesy atrybucji. Integracja danych i formułowanie ocen. Klasyczne i współczesne koncepcje atrybucji.

10. Błędy i tendencje w procesach atrybucji. Podstawowy błąd atrybucji, asymetria aktor-obserwator, asymetria atrybucji sukcesu i porażki. Atrybucje w służbie ego. Egotyzm i egocentryzm atrybucyjny. Efekt fałszywej powszechności.

11. Stereotypy i uprzedzenia. Geneza i nabywanie stereotypów i uprzedzeń. Funkcje poznawcze, emocjonalne i społeczne. Znaczenie indywidualne i zbiorowe.

12. Stereotypy. Dwustopniowy model przetwarzania stereotypowego. Konflikt międzygrupowy i kozioł ofiarny. Społeczna kategoryzacja i dziedziczenie społeczne. Uprzedzenia jawne i ukryte. Metody badania uprzedzeń. Sposoby osłabiania stereotypów i uprzedzeń.

13. Stereotypy związane z płcią. Komponenty stereotypów związanych z płcią. Konflikt płci. Stereotypy a faktyczne zróżnicowanie płci pod względem poznawczym, emocjonalnym i cech osobowości.

14. Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów płciowych.

15. Piętno społeczne. Stygmatyzacja społeczna. Wykluczenie społeczne.

Metody dydaktyczne:

Metody oparte na słowie, prezentacje multimedialne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.