Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej 12-PE-S1-4WPO
semestr zimowy 2012/2013
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej 12-PE-S1-4WPO
Zajęcia semestr zimowy 2012/2013 (2012/2013Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 86
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Urszula Klajmon-Lech, Natalia Ruman
Literatura:

Hejnicka-Bezwińska T.: Pedagogika ogólna. Warszawa 2008.

2. Janowski A.: Pedagogika praktyczna: zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań. Warszawa 2009.

3. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. T.1, T.2, Kraków 2003, 2004.

4. Lewowicki T.: O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa-Radom 2007.

5. Śliwerski B. (red.): Pedagogika. T. 1. Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk 2006.

Zakres tematów:

• Tożsamość pedagogiki i jej naukowy status

-rozumienie istoty nauki jako jednej z form ludzkiego doświadczenia

-pedagogika jako nauka, funkcje

-przedmiot badań pedagogiki

-język nauki i język pedagogiki

-tożsamość pedagogiki (wypowiedź ustna)

• Miejsce pedagogiki w systemie współczesnych nauk

- związek pedagogiki z innymi dyscyplinami naukowymi usprawniającymi refleksję nad edukacją.

-struktura współczesnej pedagogiki i różne sposoby uprawiania refleksji nad edukacją. (dyskusja)

• Metody badań pedagogicznych

- metodologia pedagogiki

- metody zbierania danych

- badania ilościowe i jakościowe w pedagogice (wypowiedź ustna)

• Podstawowe kategorie pedagogiczne

-struktura pojęć pedagogicznych

-historyczna zmienność podstawowych pojęć (pedagog – pedagogika - pedagogia; kształcenie – wychowanie - edukacja; socjalizacja -inkulturacja)

-elementarne pojęcia pedagogiczne: wychowanie, samowychowanie, nauczanie, uczenie się, kształcenie, samokształcenie, edukacja - stanowiska różnych autorów; podobieństwa i różnice w ujęciach (wypowiedź ustna)

• Zagadnienia wychowania

-przegląd rozdziałów z książek lub artykułów z czasopism pedagogicznych dotyczących wychowania (samodzielne poszukiwania studentów w ramach literatury przedmiotu). (dyskusja)

• Refleksyjne spojrzenie na własną rolę zawodową pedagoga i pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej

– prezentacja recenzji wybranej publikacji pedagogicznej z literatury przedmiotu. (wypowiedź ustna)

• Wprowadzenie do pisania pracy pedagogicznej (omówienie zasad, podanie przykładu wzorów przypisów) (praca zaliczeniowa)

• Podstawowe instytucje i środowiska edukacyjne w sytuacji zmiany społecznej (rodzina, przedszkole, szkoła, edukacja w perspektywie wertykalnej, edukacja w perspektywie horyzontalnej) (prezentacja, dyskusja)

• Uczestnicy procesu edukacyjnego

- podmiotowość partnerów edukacyjnej interakcji, autorytet, odpowiedzialność, - komunikacja- komunikacja werbalna i niewerbalna

- dialog edukacyjny,

- twórczość i autokreacja człowieka jako wyzwanie dla pedagogiki (dyskusja)

• Zajęcia warsztatowe – konstruowanie modelu szkoły przyjaznej dziecku – np. gra symulacyjna, mapa pojęciowa. (prezentacja, wypowiedź ustna)

• Patologie edukacyjne

- nierówności szkolne;

- przemoc w wychowaniu;

- ukryty program. (Dyskusja)

• Weryfikacja wiadomości – test sprawdzający. (kolokwium)

• Podsumowanie zajęć - omówienie wyników prac zaliczeniowych

Metody dydaktyczne:

praca w grupach,

prezentacja multimedialna,

dyskusja,

metoda projektów,

portfolio

Uwagi:

ZEWiWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.