Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 12-PDZ-POW-9DS
semestr letni 2012/2013
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe 12-PDZ-POW-9DS
Zajęcia semestr letni 2012/2013 (2012/2013L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 50
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Józef Budniak, Barbara Chojnacka-Synaszko, Zenon Gajdzica, Danuta Kocurek, Andrzej Murzyn, Ewa Ogrodzka-Mazur, Gabriela Piechaczek-Ogierman, Anna Porczyńska-Ciszewska, Małgorzata Stokłosa
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.

Literatura dotycząca metodologii badań (wybrane pozycje):

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wydawnictwo Nauko-Techniczne, Wrocław 1967.

Pilch, T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak” , Warszawa 1995.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa 1984.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

Zakres tematów:

monografie instytucji opiekuńczo-wychowawczych, placówek przedszkolnych, domów pomocy społecznej, ośrodków prowadzonych przez zgromadzenia zakonne,

biografie osób zasłużonych dla regiony w zakresie edukacji i wychowania.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja fragmentów pracy, analiza wybranych tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen 2.0-5.0

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który jest przygotowany do seminarium, bierze w nim aktywny udział, przygotuje konspekt pracy dyplomowej, potrafi zaprezentować zadany temat w oparciu o różne źródła, charakteryzuje bibliografię, przybliża fragmenty pracy, zna procedurę badawczą, terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, potrafi formułować pytania i udzielać odpowiedzi podczas dyskusji, wykazuje zainteresowanie tematem pracy, zna procedurę badawczą, ale nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, ale posiada znikomą wiedzę teoretyczną i metodologiczną dotyczącą tematu pracy dyplomowej i nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie jest przygotowany do seminarium, często nieobecny, nie potrafi zaprezentować fragmentów pracy i nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Uwagi:

pow

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.