Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hospitacja instytucji opiekuńczo-wychowawczych 12-PE-OP-S2-6HIOW
semestr letni 2012/2013
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Hospitacja instytucji opiekuńczo-wychowawczych 12-PE-OP-S2-6HIOW
Zajęcia semestr letni 2012/2013 (2012/2013L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 49
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Klinik, Anastazja Sorkowicz, Anna Szafrańska
Literatura:

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Dz. U. z 2007r., nr 201, poz. 1455.

• Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.). Łódź 2012.

• Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne. D. Apanel (red.). Kraków 2009.

• Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku. B. Matyjas, R. Stojecka – Zuber (red.). Kielce 2007.

• Wybrane artykuły z czasopisma „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” i „Praca Socjalna”

Zakres tematów:

1) Zajęcia organizacyjne, przedstawienie planu pracy, wymagań i sposobów weryfikacji pracy.

2) Hospitacja wybranych instytucji opiekuńczo – wychowawczych np.:

• Dom dziecka

• Świetlica terapeutyczna

• Ośrodek szkolno – wychowawczy

• Ośrodek wychowania i terapii młodzieży

• Policyjna izba dziecka

3) Przedstawienie przez grupy studentów efektów pracy grupowej (projekty, prezentacje), omówienie prac.

4) Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

konwersatoria

Metody i kryteria oceniania:

Projekt - Sprawdzenie stopnia rozeznania we współczesnym modelu funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozwiązania prawne i organizacyjne). Skontrolowanie, czy student potrafi przedstawić propozycje ewentualnie koniecznych, w jego opinii, zmian, potrzebnych do lepszego funkcjonowania hospitowanych instytucji.

Ocena umiejętności identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przedstawienie w 4-5 osobowych zespołach projektu dotyczącego proponowanych zmian w hospitowanych instytucjach. Ocenie podlega umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz dokonywania analizy i interpretacji konkretnych problemów opiekuńczo – wychowawczych.

prezentacja

1. Znajomość zasad działania hospitowanych placówek opiekuńczo- - wychowawczych oraz standardów świadczonych w nich usług.

2. Znajomość metod pracy z grupą w placówkach opiekuńczo- - wychowawczych .

3. Zebranie i uporządkowanie materiałów z hospitacji oraz przygotowanie grupowych prezentacji.

Ocena wiedzy oraz sposobu prezentacji (poprawność użytej terminologii, klarowny przekaz, umiejętność zainteresowania słuchaczy tematem) z zakresu ogólnych , jak i bardziej szczegółowych zagadnień dotyczących zasad działania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz stosowanych w nich metod pracy .

Prezentacja zebranego materiału. Sprawdzenie dokumentacji po 7. godzinach hospitacji oraz na jej zakończenie.

Uwagi:

POW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.