Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wychowania 12-PE-S1-3TPW
semestr zimowy 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy wychowania 12-PE-S1-3TPW
Zajęcia semestr zimowy 2013/2014 (2013/2014Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Malwina Rolka, Anastazja Sorkowicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

Murzyn A., Filozofia edukacji u schyłku XX wieku. Wybrane kwestie, Kraków 2001.

Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego, A. Murzyn (red.), Kraków 2011.

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.

Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t. 1-5, M. Dudzikowa, M. Czerepania-Walczak (red.), Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:

Andrukowicz W., Edukacja integralna, Kraków 2001.

Arendt H., Myślenie, przeł. Hanna Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1991.

Gutek G. L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001.

Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak (red.), Kraków 1995.

Schoenebeck (von) H., Postpedagogika. Od antypedagogiki do Amication, Kraków 2009.

Scholte J. A., Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec 2006.

Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia klasyfikacje, badania, Kraków 2009.

Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, F. Adamski (red.), Kraków 1999.

Zakres tematów:

Sposoby definiowania podstawowych pojęć.

Filozoficzne źródła pedagogiki.

Współczesne systemy wychowania.

Odmiany myślenia o edukacji w XXI wieku.

Pedagogika w kontekście współczesnej humanistyki.

Rola pedagoga i nauczyciela w wychowaniu do społeczeństwa obywatelskiego.

Edukacja a fundamentalizm religijny.

Edukacja a różne ujęcia globalizacji.

Problemy pedagogiki medialnej.

Rozwijanie postawy kreatywnej w procesie nauczania i wychowania.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: jak w opisie modułu.

Opis pracy własnej studenta (50h): (1) lektura pozycji z zakresu literatury podstawowej i uzupełniającej; (2) zaprojektowanie i zaprezentowanie w ramach zajęć wybranego zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt (12-PDZ-3TPW_w_2)

Osoba przeprowadzająca weryfikację: Malwina Rolka

Wymagania merytoryczne: Prezentacja zagadnienia z zakresu zaproponowanych treści na podstawie wskazanej literatury, a także samodzielnie zebranych i krytycznie przeanalizowanych pozycji bibliograficznych oraz innych materiałów (fragmentów tekstów, cytatów, zdjęć, etc.). Projekt powinien obejmować prezentację multimedialną oraz wypowiedź ustną.

Kryteria oceny: Ocena dostateczna (3.0) – poprawna prezentacja zagadnienia na podstawie zalecanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej bez odniesienia do innych pozycji z zakresu danego zagadnienia przy braku samodzielnej interpretacji podejmowanych problemów; poprawna wypowiedź ustna.

Ocena dobra (4.0) – poprawna prezentacja zagadnienia na podstawie zalecanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej bez odniesienia do innych pozycji z zakresu danego zagadnienia przy próbie wartościującej interpretacji podejmowanych problemów; poprawna wypowiedź ustna; próba zaaranżowania dyskusji z grupą.

Ocena bardzo dobra (5.0) – poprawna prezentacja zagadnienia na podstawie zalecanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej z uwzględnieniem samodzielnie zebranych pozycji z zakresu danego zagadnienia wraz z jej wnikliwą i wartościującą analizą; płynna wypowiedź ustna, swobodne posługiwanie się terminologią z zakresu prezentowanej teorii; zaaranżowanie dyskusji z grupą przy spójnej i merytorycznie poprawnej argumentacji na rzecz zajmowanego stanowiska.

Przebieg procesu weryfikacji: Prezentacja wybranego zagadnienia na zajęciach - 20 minut. Prezentacja w formie referatu i pokazu multimedialnego pozostaje do wglądu prowadzącego jako element oceny. Wymogi formalne referatu: przypisy i bibliografia.

Uwagi:

ZEWiWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.