Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza 12-PE-S2-3PP
semestr zimowy 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika porównawcza 12-PE-S2-3PP
Zajęcia semestr zimowy 2013/2014 (2013/2014Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anastazja Sorkowicz
Literatura:

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T.1 i T.2. Warszawa 2004.

2. Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków 2014.

3. Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2007.

4. Pachociński R., Współczesne systemy edukacyjne. Warszawa 2000.

5. Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podstawy międzynarodowych badań oświatowych. Warszawa 2006.

1. Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.

6. Frątczak J., Pedagogika porównawcza. Bydgoszcz 1993.

2. Jasiński Z., Karcz E., Pedagogika porównawcza. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Opole 2005.

3. Leppert R. (red.), Edukacja w świecie współczesnym. Wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym. Kraków 2000.

4. Rabczuk W., Szkolnictwo prywatne w świecie. Warszawa 2000.

5. Rabczuk W., Z problematyki pedagogiki porównawczej. Warszawa 1998.

6. Rusek H., Górniok-Naglik A., Oleksy J., Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji. Katowice 2008.

Zakres tematów:

Porównawcza analiza wybranych pojęć pedagogicznych.

2. Czynniki (m.in. społeczne, ekonomiczne, demograficzne)wpływające na politykę oświatową.

3. System oświatowy w Polsce:

• zmiany po 1989r.

• uwarunkowania i wprowadzanie reform oświatowych

• aktualna sytuacja szkolnictwa.

4-5. Systemy szkolne wybranych krajów świata; podobieństwa i różnice w strukturze i rozwoju.

6. Zasady określania poziomu oświaty (kryteria i wskaźniki: powszechność, dostępność, drożność, efektywność, jakość).

7. Relacje między szkołą a rodzicami.

8. Nauczanie domowe w Polsce i w wybranych krajach świata.

9. Kształcenie i dokształcanie nauczycieli.

10. Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i na świecie.

11. Przemiany i perspektywy szkolnictwa wyższego.

12. Kształcenie a rynek pracy.

13. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty.

14.Pedagogika porównawcza a praktyka edukacyjna. Szkoła przyszłości.

Metody dydaktyczne:

W ramach pracy własnej student zobowiązany jest do systematycznego studiowania literatury przedmiotu. Przygotowanie polega na zebraniu materiałów potrzebnych do aktywnego udziału w zajęciach, do napisania pracy i do przygotowania prezentacji multimedialnej. Prace pisemne i prezentacje należy przygotować w ustalonym wcześniej terminie. Praca własna obejmuje również przygotowanie się do aktywnego udziału w dyskusji i może podlegać bieżącej weryfikacji (w formie pisemnej lub ustnej) na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie i prezentacja – wraz z dyskusją – na ćwiczeniach pisemnych prac własnych studenta. Praca stanowi analizę porównawczą wybranych pojęć, koncepcji i systemów pedagogicznych.

Ocenie podlegać będzie umiejętność doboru literatury przedmiotu, umiejętność wykorzystywania różnych źródeł informacji, merytoryczna poprawność i czytelność przekazu, terminowość wykonanych prac.

Weryfikacja prowadzona na bieżąco. Terminy złożenia prac pisemnych zostaną ustalone po konsultacji ze studentami.

prezentacja multimedialna. Prezentacja multimedialna powinna stanowić analizę wybranych zagadnień z pedagogiki porównawczej.

Ocenie podlegać będzie kompletność prezentowanych zagadnień, uporządkowanie treści, umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy, sposób ilustrowania wybranych zagadnień, umiejętność moderowania dyskusji w grupie.

Weryfikacja prowadzona na bieżąco. Konkretne terminy ustalane ze studentami.

Uwagi:

ASKT

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.