Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna (po I roku) 12-PE-WIP-S2-PP1
semestr zimowy 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka pedagogiczna (po I roku) 12-PE-WIP-S2-PP1
Zajęcia semestr zimowy 2013/2014 (2013/2014Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 121
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Gaweł-Mirocha, Julia Gąszczak-Wilde, Małgorzata Zalewska-Bujak
Literatura:

• Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1997.

• Adamek I., Zbróg Z. (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

• Al.-Khamisy D. (red.): Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka. Warszawa 2007.

• Bubis B., Czesak A., Wartości w programach nauczania. „Życie Szkoły” 2003/2.

• Denek K.: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.

• Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

• Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

• Kopik A. (red.): Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Kielce 2007.

• Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 2004.

• Michalak R., Misiorna E.: Konteksty gotowości szkolnej. Z. 1. Warszawa 2006.

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Dz. U. z dnia 15. 01. 2009 r. Nr

• Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

• Żytko M.: Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa 2010.

• Seria Nauczyciele-Nauczycielom, pod reakcją B.Dymary, a wśród wielu publikacji, np.

• Dziecko w świecie języka, D. Bula, Krzyżyk D., B. Niesporek-Szamburska, H. Synowiec, Kraków 2004, „Impuls”.

• Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie rodziny, red. B.Dymara, Kraków 1998, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie szkoły, red. B. Dymara, Kraków 1998, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie sztuki, red. B. Dymara, Kraków 1996, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie wartości, cz.1, K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S. Cz. Michałowski, Kraków 2003, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie współdziałania, cz.1 i 2, red. B.Dymara, Kraków 2001, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

• Dąbrowski M., Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa 2011.

• Dymara B., Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

• Jarosz E., Wysocka E.: Obszary, metody i środki diagnozy w pracy nauczyciela wobec wymagań współczesności. Cz. 1. Podstawowe zagadnienia, problemy i treści diagnozy szkolnej (próba systematyzacji), [w:] K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław 2004.

• Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

• Pregler A., Wiatrak E., Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport badań OBUT 2011. Warszawa 2011.

• Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków 2004.

• Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009.

Zakres tematów:

Zapoznanie się z procesem dydaktyczno – wychowawczym przedszkola i szkoły.

Przygotowanie do podjęcia pracy w szkole podstawowej w klasach I-III i przedszkolu w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Specyfika zajęć w obrębie kształcenia zintegrowanego i w grupach przedszkolnych.

Plan własnego rozwoju, autorefleksja nad własnymi działaniami edukacyjnymi.

Podręczniki do edukacji zintegrowanej i przewodniki metodyczne.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia terenowe - przeprowadzenie przez studenta całodniowych zajęć edukacyjnych z uczniami klas I-III; przeprowadzenie przez studenta całodniowych zajęć edukacyjnych w grupach przedszkolnych.

Projekt własnego planu rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Wiążą się z oceną dokumentów składanych przez studenta: arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej (w szkole i przedszkolu) uzupełniony przez opiekunów praktyk w placówkach, dzienniki praktyk prowadzone przez studenta i poświadczone podpisem opiekunów w placówkach z dokładnym zapisem codziennych działań na praktyce, raporty z przebiegu praktyk pedagogicznych, scenariusze przeprowadzonych zajęć edukacyjnych. W arkuszu oceny znajduje się szereg kryteriów, które opiekun praktyk w placówce ocenia w skali od 2 do 5. Opiekun z ramienia uczelni dokonuje obliczenia średniej z ocen uzyskanych w ramach oceny każdego z kryteriów zamieszczonych w arkuszach - niniejsza średnia jest podstawą oceny.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni dokonuje ostatecznej oceny na podstawie przedstawionej mu dokumentacji oraz rozmowy na temat praktyki ze studentem. Rozmowa może dotyczyć przebiegu praktyki oraz kontrolować wiedzę studentów z zakresu metodyki pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III, znajomości programów nauczania itp.

Uwagi:

ZEWIWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.