Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane koncepcje filozofii współczesnej 12-PE-N2-2WKFW
semestr zimowy 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wybrane koncepcje filozofii współczesnej 12-PE-N2-2WKFW
Zajęcia semestr zimowy 2013/2014 (2013/2014Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sławomira Ruchała
Literatura:

1. Seria „Myśli i ludzie” – wybrane teksty do analizy.

2. Gadacz, Historia filozofii XX wieku: nurty. T. I Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha, Kraków 2009; T. II Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009.

3. Skarga B. i inni ( red. ) Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, PWN, Warszawa , t. 1 1994; t. 2 1994; t. 3 1995; t. 4 1996; t. 5 1995.

4. Trybulski W. i inni, Historia filozofii i etyki do współczesności, źródła i komentarze, Toruń 2002.

5. Markiewicz B. (red.), Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nauczycieli filozofii część II. Od Rousseau do Tischnera, Warszawa 2003.

6. Weischedel W., Do filozofii kuchennymi schodami, Warszawa 2002.

7. Copleston F., Historia filozofii, tom VII, VIII, IX, Warszawa 1995-1999.

8. nTatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 2007.

9. Kuderowicz Z. (red.), Filozofia XX wieku, tom I i II, Warszawa 2002.

10. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent, Poznań 2006, s. 7-13.

11. Markiewicz B. (red.), Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1999.

12. Gawor L., Stachowski Z., Filozofia współczesna , Bydgoszcz-Warszawa-Lublin, 2006.

Zakres tematów:

W ramach ćwiczeń studenci powinni uzyskać umiejętność analizy współczesnych tekstów filozoficznych i naukowych oraz rozwinąć zdolności krytycznego rozważania problemów. Tematyka zajęć obejmuje teksty filozoficzne XIX i XX wieku prezentujące wybrane kierunki filozofii współczesnej, w tym:

 Pozytywizm Comte’a - program filozofii, klasyfikacja nauk i prawo trzech stadiów,

 Hermeneutyka czyli filozofia jako rozumienie,

 Fenomenologia – program i metoda filozofowania

 Filozofia egzystencji

 Filozofia dialogu – filozofia jako dialog, osoby dialogu, spotkanie z Innym

 Współczesna filozofia polityczna i społeczna

oraz krytyczne rozważania problemów:

1. Kultura Zachodu – kulturą wyczerpania?:

 pesymizm w filozofii Schopenhauera;

 wola mocy i nihilizm wg Nietzschego;

 kultura i cywilizacja w koncepcji Spenglera;

 kultura jako źródło cierpień w myśli Z. Freuda

2. Kim jest człowiek współczesny?:

 bóg i człowiek w filozofii Feuerbacha;

 osoba w personalizmie Mouniera;

3. Humanizm czy dehumanizacja współczesnego człowieka? (Ortega Gasset, Ritzer, Arendt, Bauman, inni)

Metody dydaktyczne:

przedstawienie i krytyczna analiza tekstów źródłowych, połączona z zainicjowaniem dyskusji i kierowaniem nią. Zajęcia konwersatoryjne – dyskusja nad wybranymi zagadnieniami, prowadzona na podstawie tekstu

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie planu przedstawienia i zagadnień do dyskusji; odnalezienie i opracowanie związków z innymi stanowiskami, krytyczna analiza tekstu

Praca pisemna:

sprawozdanie z interpretacji tekstu źródłowego – referat, do 20 tys. znaków lub materiały do dyskusji nad wybranymi zagadnieniami, w formie pisemnej, do 20 tys. znaków

umiejętność analizy tekstów źródłowych z zakresu problematyki ćwiczeń (wg punktu „treści zajęć”), sprawne posługiwanie się w analizie terminologią filozoficzną, stopień zaawansowania kompetencji interpretacyjnych w zakresie tekstu filozoficznego

Udział w dyskusji: ocena na podstawie aktywności, sposobu formułowania tez i wniosków, sposobu wymiany argumentów.

Uwagi:

POW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.