Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do filozofii 12-PE-N1-1WDF
semestr zimowy 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do filozofii 12-PE-N1-1WDF
Zajęcia semestr zimowy 2013/2014 (2013/2014Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 44
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sławomira Ruchała
Literatura:

Ajdukiewicz K. (red.), Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli, Warszawa 2011, s. 155-158.

2. Arystoteles, Metafizyka (fragmenty), tłum. K. Leśniak, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. II, Warszawa 2003, s. 646 – 648, 685 – 687, 728 – 730.

3. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, X, 122-1345,

4. Jedynak S. (red.), Wartości. Etyka i estetyka. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 39-42, 336-339;

5. Jędraszewski M., Antropologia filozoficzna. Prolegomena i wybór tekstów, Poznań 1991, s. 97-102, 188-193, 195-200.

6. Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1984.

7. Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, przeł. B. Bonnstein, Warszawa 1993, s. 94-95.

8. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie (fragmenty cz. III, IV), tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2004, s. 20-22 (cz.III) 37-48 (cz.IV)

9. Platon, Menon, [w:] tegoż, Gorgiasz, Menon, przeł. P. Siwek Warszawa 1991, s. 175-176.

10. Platon, Obrona Sokratesa, [w:] tegoż, Uczta, Entyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, tłum. W . Witwicki, Warszawa 1988, s. 253-254.

11. Platon, Państwo, tłum. i oprac. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 358-366.

12. Platon, Protagoras, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 98-99,

Zakres tematów:

Pochodzenie nazwy „filozofia”, filozofia jako nauka, dziedziny filozofii, filozofia a inne dziedziny kultury, potrzeba uprawiania filozofii; Sokrates – pierwszy filozof „etyk”; Platońska koncepcja świata idei; Arystotelesowska koncepcja przyczynowości; Poszukiwanie szczęścia - hedonizm (Epikur); Średniowieczna koncepcja bytu osobowego (Tomasz z Akwinu); Nowożytny racjonalizm (Kartezjusz); Immaterializm (G. Berkeley); Materializm (L. Feuerbach); Krytycyzm (I. Kant); Problem sensu życia (J. M. Bocheński); Moralność w dobie kryzysu kultury (M. Scheler).

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna: lektura tekstów źródłowych z zakresu klasycznych koncepcji filozofii europejskiej (Platon, Arystoteles, Epikur, Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Berkeley, Feuerbach, Kant, Bocheński, Scheler); przygotowanie zestawu pytań o podstawowe tezy każdego z czytanych tekstów.

Praca grupowa (ilość zespołów w zależności od liczebności grupy): lektura tekstów źródłowych oraz opracowań z zakresu problematyki wychowania i wykształcenia w starożytnej Grecji, zebranie materiałów, potrzebnych do wykonania projektu (fragmentów tekstów, cytatów, zdjęć, etc.), wykonanie projektu na temat Filozofia a wychowanie na tle kultury starożytnej Grecji.

Przygotowanie projektu Filozofia a wychowanie na tle kultury starożytnej Grecji – na podstawie podanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej, a także samodzielnie zebranych materiałów (fragmentów tekstów, cytatów, zdjęć, etc.). Projekt powinien obejmować prezentację multimedialną oraz referat, prezentujący różnorodność modeli wychowania i kształcenia w filozoficznych koncepcjach greckich na gruncie całościowego obrazu starożytnej kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny projektu:

zakres opracowanego materiału dokumentacyjnego, staranność przygotowania prezentacji multimedialnej oraz referatu

prezentacja multimedialna – minimum 10 slajdów + aneks wykorzystanych źródeł; referat – min. 20 tyś znaków z wykazem wykorzystanych źródeł; projekt powinien zostać oddany najpóźniej na przedostatnich zajęciach w semestrze, w którym jest realizowany

kolokwium:

umiejętność analizy tekstów źródłowych z zakresu problematyki ćwiczeń (wg punktu „treści zajęć”), sprawne posługiwanie się w analizie terminologią filozoficzną, opanowaną w ramach ćwiczeń, umiejętność porównywania stanowisk filozoficznych

stopień opanowania oraz sprawności posługiwania się terminologią filozoficzną z zakresu problematyki ćwiczeń, stopień zaawansowania kompetencji interpretacyjnych w zakresie tekstu filozoficznego

kolokwium pisemne – 45 min

Uwagi:

PEDAGOGIKA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.