Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja wielokulturowa 12-ET-S2-12-2EW
semestr zimowy 2013/2014
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Edukacja wielokulturowa 12-ET-S2-12-2EW
Zajęcia semestr zimowy 2013/2014 (2013/2014Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grzegorz Odoj
Literatura:

Golka M.: Imiona wielokulturowości. Warszawa 2010.

Grzybowski P.: Edukacja międzykulturowa. Przewodnik. Kraków 2010.

Matsumoto D., Juang L.: Psychologia międzykulturowa. Gdańsk 2007.

J. Nikitorowicz Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok 1995

Zaporowski A.: Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa? Strategia kulturoznawcza. Poznań 2006.

Bartz B.: Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Radom 1997.

Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Red. J. Nikitorowicz. Białystok 1995.

Edukacja wobec wielokulturowości. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu. Red. M. Janukowicz, K. Rędzińsk., Częstochowa 2002.

Inni to także my. Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej. Red. B. Weigl, B. Maliszkiewicz. Gdańsk 1998.

Fedas A.: Współczesna edukacja wielokulturowa w Polsce. Problemy i perspektywy. W: W stronę równości. Wybór tekstów poświęconych polityce równościowej. Red. W. Pietrzak, M. Pietrzak-Uszyńska. Wrocław 2012

Lewowicki T.: O ideach oraz praktykach edukacji wielokulturowej i międzykulturowej. „Ruch Pedagogiczny” 2001 nr 1/2, s. 5-11.

Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007.

Olszewska-Dyoniziak B.: Oblicza kultury. Wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji. Kraków 1998.

Price F. W., Crapo R. H.: Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk 2003.

U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński. Warszawa 1997.

Zakres tematów:

1.Wielokulturowość jako fakt społeczny i kategoria dyskursu współczesności – podstawowe zagadnienia, pojęcia, definicje.

2.Dylematy społeczeństwa wielokulturowego. Problemy w interakcjach międzykulturowych i wynikające z nich zadania edukacyjne.

3.Pluralizm kulturowy i jego społeczne formy. Warunki harmonijnej wielokulturowości.

4.Założenia, treści i koncepcje edukacji wielokulturowej.

5.Formy, metody oraz techniki edukacji wielokulturowej.

6.Edukacja wielokulturowa a edukacja międzykulturowa.

7.Edukacja wielokulturowa/międzykulturowa na pograniczach kulturowych.

8.Edukacja wielokulturowa/międzykulturowa w ramach edukacji regionalnej.

9.Postawy wobec Inności. Przyczyny niechęci wobec Innych/Obcych. Niechęć a komunikacja międzykulturowa.

10.Stereotypy i uprzedzenia: geneza, konstrukcja, funkcjonowanie, sposoby zniekształcania rzeczywistości.

11.Rola edukacji wielokulturowej w przełamywaniu negatywnych nastawień – nabywanie kompetencji międzykulturowych.

12.Formy dyskryminacji w relacjach pomiędzy grupami i ich źródła. Związki edukacji antyrasistowskiej z edukacją wielokulturową.

13.Zasada tolerancji i zakres jej stosowalności. Międzynarodowe instrumenty służące ochronie tolerancji.

14.Działalność animacyjna w zespołach wielokulturowych: podstawowe problemy oraz strategie zaradcze.

15.Perspektywy edukacyjne wielokulturowości: wnioski dla teorii i praktyki.

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Uwagi:

ET

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.