Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury 12-PE-S1-3SK
semestr letni 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia kultury 12-PE-S1-3SK
Zajęcia semestr letni 2013/2014 (2013/2014L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sławomira Ruchała
Literatura:

 Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.

 Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.

 Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.

 Ortega y Gasset J., Bunt mas, Warszawa 2006.

 Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008.

 Adorno T., Horkheimer M., Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszustwo, [w:] Dialektyka oświecenia, Warszawa 2010, s. 123-168.

 Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.

 Fearthestone M., Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997, s. 299-332.

 Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2002.

 Janne H., Technika i system społeczny, [w:] Technika a społeczeństwo, t. 2, Warszawa 1974, s. 7-39.

 Mumford L., Mit maszyny, t. 1, Warszawa 2012.

 Simmel G., Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] tenże, Socjologia, Warszawa 1975, s. 513-531.

 Spengler O., Człowiek i technika, [w:] tenże, Historia, kultura, polityka. Wybór pism, Warszawa 1990.

 Szahaj A., Zniewalająca moc kultury, Toruń 2004.

 Weber M., Asceza i duch kapitalizmu, [w:] tenże, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1983, s. 88-110.

Zakres tematów:

1) Podstawowe tendencje kultury współczesnej: (a) Postmodernistyczne metamorfozy kultury; (b) Kultura wobec procesu globalizacji; (c) Kultura a mechanizmy kapitalizmu; (d) Konsumpcjonizm. (2) Jednostka a społeczeństwo w świecie (po)nowoczesnym: (a) Problem indywidualizmu w kulturze współczesnej; (b) Społeczeństwo masowe; (c) Kultura miasta. (3) Człowiek i kultura wobec osiągnięć cywilizacji technicznej: (a) Kultura a technika; (b) Człowiek w świecie wirtualnym.

Metody dydaktyczne:

Praca grupowa: (1) przygotowanie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu zaproponowanych treści zajęć na podstawie wskazanej literatury; (2) opracowanie problemów do dyskusji podsumowującej i systematyzującej trzy główne sekwencje wyodrębnione w ramach treści zajęć. Praca indywidualna: (1) lektura tekstów źródłowych; (2) samodzielne przygotowanie pracy pisemnej z zakresu problematyki analizowanej na zajęciach.

Zaprojektowanie przez 2-3 osobowe zespoły zajęć z zakresu wybranego zagadnienia na podstawie literatury obowiązkowej i uzupełniającej, a także samodzielnie zebranych i krytycznie przeanalizowanych pozycji bibliograficznych. Aktywny udział w dyskusji podsumowującej i systematyzującej trzy podstawowe sekwencje zajęć.

Indywidualna praca pisemna (forma: esej) podsumowująca analizowane w ramach projektu zagadnienie; krótka prezentacja własnego punktu widzenia danego zagadnienia w dyskusji podsumowującej i systematyzującej wybrany obszar problematyki.

Wymogi formalne pracy: objętość – do 5 stron; czcionka Times New Roman; rozmiar czcionki 12; odstęp 1,5. Czas złożenia pracy: zajęcia przypadające na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru.

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja:

Ocena dostateczna (3.0) – poprawna prezentacja zagadnienia na podstawie zalecanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej bez odniesienia do innych pozycji z zakresu danego zagadnienia przy braku samodzielnej interpretacji podejmowanych problemów; poprawna wypowiedź ustna. Ocena dobra (4.0) – poprawna prezentacja zagadnienia na podstawie zalecanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej bez odniesienia do innych pozycji z zakresu danego zagadnienia przy próbie samodzielnej interpretacji podejmowanych problemów; poprawna wypowiedź ustna; udział w dyskusji podsumowującej. Ocena bardzo dobra (5.0) – poprawna prezentacja zagadnienia na podstawie zalecanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej z uwzględnieniem samodzielnie zebranych pozycji z zakresu danego zagadnienia wraz z dokonaniem szerokiej interpretacji podejmowanych problemów i umiejscowieniem ich w perspektywie innych zagadnień z zakresu socjologii kultury; płynna wypowiedź ustna, swobodne posługiwanie się terminologią z zakresu prezentowanego zagadnienia; twórczy udział w dyskusji podsumowującej – spójna i merytorycznie poprawna argumentacja na rzecz zajmowanego stanowiska.

indywidualna praca pisemna:

Ocena dostateczna (3.0) – praca odtwórcza w nawiązaniu do zalecanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej bez odniesienia do innych pozycji z zakresu danego zagadnienia; względna poprawność stylistyczna, gramatyczna i interpunkcyjna. Ocena dobra (4.0) – praca podejmująca próbę samodzielnej interpretacji wybranej problematyki na podstawie zalecanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej bez odniesienia do innych pozycji z zakresu danego zagadnienia oraz umiejscowienia jej w ramach szerszej perspektywy rozumienia określonego zjawiska społecznego; poprawność stylistyczna, gramatyczna i interpunkcyjna. Ocena bardzo dobra (5.0) – samodzielna, pogłębiona interpretacja wybranej problematyki na podstawie zalecanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej z uwzględnieniem samodzielnie zebranych pozycji z zakresu danego zagadnienia wraz z umiejscowieniem ich w perspektywie innych zagadnień z zakresu socjologii kultury; poprawność stylistyczna, gramatyczna i interpunkcyjna.

Uwagi:

dziezs

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.