Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja wielo-i międzykulturowa z metodyką [12-PE-OP-S2-4EWM] semestr letni 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Edukacja wielo-i międzykulturowa z metodyką [12-PE-OP-S2-4EWM]
Zajęcia: semestr letni 2013/2014 [2013/2014L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Barbara Chojnacka-Synaszko, Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lalak D. (red.): Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Warszawa 2008, MSAZ, UW, IPSiR.

Lewowicki T., Ogrodzka – Mazur E., Szczurek – Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000, Wyd. UŚ.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Cieszyn – Warszawa – Kraków 2005, Impuls 2005.

Lewowicki T., Urban J. (red.): Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej – teoria i praktyka. Katowice 2007, Wyd. Gnome.

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007, Wyd. UŚ.

Literatura uzupełniająca:

Brzezińska A. W., Hulewska A., Słomska J. (red.): Edukacja regionalna. Warszawa 2006, Wyd. Nauk. PWN.

Grudzińska A., Kubin K. (red.): Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów. Warszawa 2010, Forum Różnorodności Społecznej.

Lewowicki T. , Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Poczucie tożsamości i stosunek młodzieży do wybranych kwestii społecznych – studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2009, Wyd. Adam Marszałek.

Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich- stan, problemy i perspektywy. Białystok- Cieszyn-Warszawa 2010, Wyd. Nauk. Instytutu Technologii Eksploatacji.

Lewowicki T., Ogrodzka – Mazur E., Szczurek – Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000, Wyd. UŚ.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Edukacja międzykulturowa – teorie, prądy, doświadczenia społeczne. Cieszyn-Warszawa-Toruń 2010, Wyd. Adam Marszałek.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Problemy praktyki oświatowej. Cieszyn – Warszawa 2009, Wyd. Adam Marszałek.

Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, WAiP.

Ogrodzka-Mazur E: Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Katowice 2007, Wyd. UŚ.

Zakres tematów:

1-3. Edukacja wielokulturowa, edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna – cele, zadania, przedmiot, zakresy pojęć.

4. Cele i treści kształcenia w zakresie ścieżki „edukacja międzykulturowa”.

5-6.Praca z wybranymi programami edukacyjnymi z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej.

7-9. Projektowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających rozwój i kształtowanie się tożsamości w ramach ścieżki „edukacja międzykulturowa” – praca w grupach.

10-12. Projektowanie sytuacji edukacyjnych przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, (nie)pełnosprawność i z innych przyczyn – praca w grupach.

13-14. 15. Prezentacja studenckich projektów.

Metody dydaktyczne:

Czytanie i studiowanie literatury obowiązkowej. Samodzielny wybór i studiowanie literatury uzupełniającej. Poszukiwanie i analiza programów edukacyjnych z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej. Przygotowanie w kilkuosobowych grupach projektu -propozycji sytuacji edukacyjnych wspierających jednostki odmienne kulturowo.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt - propozycja sytuacji edukacyjnych wspierających jednostki odmienne kulturowo. Wymagania merytoryczne - znajomość literatury obowiązkowej i wybranych pozycji literatury uzupełniającej potwierdzona odpowiedzią ustną na zadane pytanie oraz głosem w dyskusji podczas zajęć. Umiejętność zastosowania zdobytej w ramach zajęć wiedzy w projektowaniu praktycznych działań. Umiejętność pracy w grupie.

Projekt powinien być przygotowany w sposób kreatywny i jak najbardziej możliwy do realizacji. W projekcie powinny być określone: cele i metody realizacji działań, adresaci (grupa wiekowa/placówka), potrzebne środki materialne i finansowe, potencjalne źródło finansowania oraz przebieg. Podczas prezentacji przed grupą studenci przestrzegają podstawowych zasad skutecznej komunikacji.Warunkiem zaliczenia ćwiczeń na najniższym dopuszczalnym poziomie jest opracowanie i prezentacja projektu.Projekty składane są w formie pisemnej lub elektronicznej. Studenci mają możliwość konsultacji z prowadzącą. Ocena ustalana jest po zakończeniu prezentacji wszystkich projektów.

Uwagi:

OW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)