Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy pedagoga szkolnego [12-PE-PSS-S2-5MPP] semestr letni 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka pracy pedagoga szkolnego [12-PE-PSS-S2-5MPP]
Zajęcia: semestr letni 2013/2014 [2013/2014L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 42
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dzikomska A.: Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym. Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

2. Gajewska G., Doliński A. (red.): Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra 2007, Wyd. Gaja, t. I.

3. Łukasik J.M., Jagielska K., Solecki R.: Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania. Kielce 2013, Wydawnictwo Jedność.

4. Sałasiński M., Badziukiewicz B.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Literatura uzupełniająca:

1. Dudak A., Klimkowska K., Różański A. (red.): Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Kraków 2012, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Gajewska G., Gajewska J. (red.): Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Zielona Góra 2012, Wyd. Gaja, t. I.

3. Sokołowska E., Katra G. (red.): Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Chorzów 2011, Wolters Kluwer Polska.

4. Vopel K.W.: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1- 4 (różne wydania).

5. Vopel K.W.: Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje. Kielce 2002, Wyd. Jedność, cz. I i II.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532).

Zakres tematów:

1-2. Formalnoprawne uregulowania pracy pedagoga szkolnego. Kompetencje i uprawnienia pedagogów szkolnych, organizacja i warsztat pracy pedagoga w szkole.

3. Specyfika pracy pedagoga szkolnego w różnych środowiskach wychowawczych.

4. Podstawowe metody i narzędzia pracy w określonych obszarach działań pedagoga.

5-6. Dokumentacja w pracy pedagoga szkolnego. Zasady tworzenia i realizowania planów pracy.

7-8. Podstawowe zasady diagnozowania i terapii uczniów jako warunek skutecznej pomocy uczniowi i jego rodzinie. Metody oraz techniki badawcze i diagnostyczne.

8. Podstawowe problemy szkolne, rodzinne i osobiste uczniów i strategie radzenia sobie z nimi.

9. Konstruowanie programów profilaktycznych.

10. Współpraca pedagoga z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

11. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

12-15. Analiza indywidualnych przypadków uczniów.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja, metody podające i poszukujące, opis i analiza indywidualnego przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, burza mózgów, drama.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium - sprawdzenie stopnia znajomości treści ćwiczeń, terminologii związanej z pracą pedagoga szkolnego, znajomości tendencji, zasad i metod pracy z uczniami, zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sprawdzenie wiedzy dotyczącej konstruowania planów pracy oraz programów profilaktycznych oraz wiedzy i umiejętności diagnozowania i terapii uczniów. Ocena z kolokwium (wg skali) zależy od liczby uzyskanych punktów. Aby uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium, należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 50% pytań.

Opis i analiza przypadku - na podstawie przypadku konkretnego ucznia studenci w małych grupach (3-4 osobowych) tworzą diagnozę dziecka, analizę jego potrzeb oraz opis metodycznego działania z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Studenci powinni wykazać się znajomością treści programowych modułu oraz literatury obowiązkowej i wybranych pozycji literatury uzupełniającej. Powinni zastosować zdobytą w ramach zajęć wiedzę do analizy konkretnego przypadku ucznia.

Kryteria oceny:

- poziom merytoryczny pracy,

- zgodność pracy z wymaganiami,

- zastosowanie literatury źródłowej,

- dostosowanie metod pracy do konkretnego przypadku,

- odniesienia do wiedzy zdobytej na zajęciach.

Przebieg procesu weryfikacji:

studenci w przygotowują analizę konkretnych przykładów uczniów w oparciu o literaturę wiedzę zdobytą podczas zajęć. Każda grupa ma 20 minut na prezentację opracowanego projektu. Studenci mogą posłużyć się prezentacją multimedialną. Tematy (przypadki/problemy) oraz harmonogram wystąpień zostanie ustalony po konsultacji ze studentami na zajęciach.

Uwagi:

PSZS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)