Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet F7 - Psychologia aktywności ekonomicznej - człowiek na wolnym rynku 06-PS162aD
semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fakultet F7 - Psychologia aktywności ekonomicznej - człowiek na wolnym rynku 06-PS162aD
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich (wyd. II). Gdańsk: GWP.

2. Tyszka, T. (red.) (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

3. Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Algoe, S.B., Haidt, J., Gable, S.L. (2008). Beyond Reciprocity: Gratitude and Relationships in Everyday Life. Emotion, 8, 425-429.

2. Barber, B., R. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza

3. Bardsley, N. (2008). Dictator Game Giving: Altruism or Artefact?. Experimental Economics, 11, 122-133.

4. Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

5. Baumeisster, R.F. (2002). Yielding to Temptation: Self-Control Failure, Impulsive Purchasing, and Consumer Behavior. Journal of Economic Research, 28, 670-676.

6. Camerer, C.F. (2003). Behavioral studies of strategic thinking in games. Trends in Cognitive Sciences, 7, 225-231.

7. Dittmar, H. (2005). Compulsive buying – a growing concern? An examination of gender, age, and endorsement of materialistic values as predictors. British Journal of Psychology, 96, 467-491.

8. Dittmar, H. (red.) (2008). Consumer Culture, Identity and Well-Being. New York: Psychology Press.

9. Fehr, E., Camerer, C.F. (2007). Social neuroeconomics: the neural circuity of social preferences. Trends in Cognitive Sciences, 11, 419-427.

10. Frank, R. (2009). Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy, czyli ekonomia bez tajemnic. Kraków: Wydawnictwo Literackie

11. Goldstein, D.G., Gigerenzer, G. (2002). Models of Ecological Rationality. The Recognition Heuristic. Psychological Review, 109, 75-90.

12. Goszczyńska, M., Górnik-Durose, M. (red.) (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja. Warszawa: Difin (wybrane rozdziały)

13. Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze. Kraków: AUREUS (rozdz. „Pieniądz jako zjawisko społeczne”, s. 17-50)

14. Górnik-Durose, M. (2007). Nowe oblicze materializmu, czyli z deszczu pod rynnę. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 4, (3), 211–226.

15. Górnik-Durose, M., Zawadzka, A.M. (Red.) (2012). W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin (wybrane rozdziały)

16. Greene, J.D., Nystrom, L.E., Engell, A.D., Darley, J.M., Cohen, J.D. (2004). The Neural Bases of Cognitive Conflict and Control in Moral Judgement, Neuron, 44, 389-400.

17. Kahneman, D. (2003). A Perspective of Jundgement and Choice. Mapping Bounded Rationality. American Psychologist, 58, 697-720.

18. Kasser, T. (2007). Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.) Psychologia pozytywna w praktyce ( ss. 42-58)Warszawa: PWN.

19. Kasser, T., Kanner, A.D. (red.) (2003). Psychology and Consumer Culture. Washington: APA

20. Kirchler, E., Maciejovsky, B., Schneider, F. (2002). Everyday Representation of Tax Avoidance, Tax Evasion and Tax Flight: Do Legal Differences Matter? Journal of Economic Psychology, 8, 1-19.

21. Laury, S.K., McInnes, M.M., Scarthout, J.T. (2009). Insurance decisions for low-probability losses. Journal of Risk and Uncertainty, 29, 17-44.

22. Lea, S.E.G., Webley, P. (2006). Money as a tool, money as a drug. The biological psychology in strong incentive. Behavioral and Brain Sciences, 29, 161-209.

23. Lewis, A. (ed.) (2008). The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.

Miller, G. (2010). Teoria szpanu. Warszawa: Prószyński i S-ka, s. 283-305.

24. Nelissen, R.B.A., Meijers, M.H.C. (2011). Social benefits of luxury brands as costly signals of wealth and status. Evolution and Human Behavior, 32, 344-355.

25. Nicolao, L.; Irwin, J., R.; Goodman, J., K. (2009) Happiness for Sale: Do Experiential or Material Purchases Lead to Greater Happiness? Journal of Consumer Research, 36, 188-198

26. Prelec, D., Simester, D. (2001). Always Leave Home Without It: A Further Investigation of the Credit-Card Effect on Willingness to Pay. Marketing Letters, 12, 5-12.

27. Slovic, P., Finucane, M., Peters, E., MacGregor, D.M. (2002). Rational actors or rational fools: implications of the affect heuristic for behavioral economics. Journal of Socio-economics, 32, 329-342.

28. Sokołowska, J. (2005).Racjonalność decyzji. Warszawa: PWE.

29. Statman, M. (2008). Socially Responsible Investors and Their Advisors. The Journal of Investment Consulting, 9, 15-26.

30. Tetlock, P.E. (2003). Thinking the unthinkable: sacred values and taboo cognitions. Trends in Cognitive Sciences, 7, 320-324.

31. Van Boven, L. (2005). Experientialism, Materialism, and the Pursuit of Happiness. Review of General Psychology , 9, (2), 132–142.

32. Vohs, K.D., Schooler, J.D. (2008). The Value of Believing in Free Will. Encouraging a Belief in Determinism Increases Cheating, Psychological Science. 19, 49-54.

33. Zawadzka, A.M., Górnik-Durose, M. (red.) (2011). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu – psychologiczne ścieżki współzależności. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

34. Zhou, X., Vohs, K.D., Baumeister, R.F. (2009). The Symbolic Power of Money. Psychological Science, 20, 700-706.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej

3. Gry ekonomiczne i wykazywane w nich zachowania

4. Podejmowanie decyzji finansowych

5. Dobra materialne w kontekście przemian współczesnego świata

6. Zachowania ekonomiczne z wykorzystaniem pieniądza

7. Zachowania ekonomiczne w życiu codziennym: zadłużanie się i oszczędzanie

8. Zachowania ekonomiczne w życiu codziennym: ubezpieczanie się i płacenie podatków

9. Psychologia zachowań konsumenckich: wokół zakupów

10. Psychologia zachowań konsumenckich: wizerunek marki i znaki firmowe

11. Nowe kierunki w analizie zachowań ekonomicznych – neuroekonomia i neuromarketing

12. Zachowania ekonomiczne a sfera wartości

13. Prezentacja prac semestralnych

14. Kolokwium zaliczeniowe

15. Podsumowanie ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Dyskusje grupowe, realizacja projektów badawczych, identyfikowanie i analiza problemów związanych z aktywnością ekonomiczną człowieka w świetle teorii i badań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wyników kolokwium oraz pracy semestralnej o charakterze empirycznym

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.