Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 06-PS804D
semestr letni 2014/2015
seminarium, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 06-PS804D
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Elżbieta Turska
Literatura:

Hall, D.T. (2004). The protean career: A quarter century journey. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 1 – 13.

Hall, D. T., Briscoe, J. P., Kram, K. E. (1997). Identity, values and learning in the protean career. In: C. L. Cooper, S. E. Jackson (eds.): Creating tomorrow’s organizations (s. 321 – 335). London: John Wiley & Sons.

Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bohdziewicz, P. (2010). Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3 – 4, 39 – 56.

Briscoe, J.P., Hall, D.T. (2006). The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications, Journal of Vocational Behavior, 69, 4 – 18.

Briscoe, J.P., Hall, D.T., DeMuth, R.L.F. (2006). Protean and boundaryless careers: An empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69, 30 – 47.

Hall, D.T. (1996). Protean careers of the 21st century. Academy of Management Executive, 10(4), 8-16.

Zakres tematów:

1. Cele i wartości w karierze na różnych etapach rozwoju zawodowego.

2. Etap życia a satysfakcja z modelu kariery.

3. Proaktywność w karierze. Uwarunkowania i pomiar proaktywności.

4. Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej.

5. Negatywne zjawiska związane z karierą zawodową (mobbing, wypalenie, pracoholizm, stres zawodowy).

6. Zadowolenie z kariery a zadowolenie z życia na różnych etapach rozwoju zawodowego.

7. Poczucie własnej skuteczności, kariera i zadowolenie.

8. Wzory karier zawodowych oraz zmienne indywidualne jako predyktory poczucia jakości życia.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad uzyskanymi wynikami w świetle istniejącej wiedzy z danego obszaru psychologii, analiza problemów, pojawiających się w trakcie realizacji projektów badawczych studentów. Korekta tekstu, przypisów, prawidłowe opracowanie części graficznej pracy.

Praca indywidualna.

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie bazy danych zawierającej wyniki badań własnych za pomocą ogólnie dostępnego oprogramowania statystycznego (np. Spss). Przygotowanie raportu zgodnie z zasadami opracowywania wyników badań empirycznych, zawierającego rezultaty analiz statystycznych wraz z czytelnie i naukowo sformułowanymi wnioskami oraz interpretację uzyskanych wyników.

Prezentacja uzyskanych wyników w grupie seminaryjnej, poddanie ich krytycznej dyskusji.

Uwagi:

Ostateczne wyniki proponuje się zaprezentować w grupie seminaryjnej i poddać je krytycznej dyskusji i analizie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.