Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ewolucyjna 06-PS182jD
semestr letni 2014/2015
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia ewolucyjna 06-PS182jD
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Buss, D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańsk: GWP

2. Dawkins, R. (2003). Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa: Prószyński i S-ka

3. Gazzaniga,. M. (2011). Istota człowieczeństwa. Sopot: Smak Słowa.

4. (red.) Pawłowski, B. (2009). Biologia atrakcyjności człowieka. Warszawa: Wydawnictwo UW

5. Workman, L., Reader, W. (2014). Evolutionary psychology. An Introduction. New York: Cambridge University Press.

LITERATURA DODATKOWA:

1. Barber, M. (2007). Legendy miejskie, przeł. K. Berger-Kuźniar, P. Błoch, Warszawa:

Wydawnictwo RM

2. Blackmore, S. (2002). Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Poznań: Rebis

3. Boyer, P. (2005). I człowiek stworzył bogów…, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa: Prószyński i S-ka

4. Brockman, J. (2008, red.). W co wierzymy choć nie potrafimy tego dowieść. Sopot: Smak Słowa.

5. Buss, D.M. (2000). The Evolution of Happiness. American Psychologist, 55, 15-23

6. Buss D. M. (2007), Morderca za ścianą, przeł. A. Nowak, Gdańsk: GWP

7. Confer, J. C., Easton, J. A., Fleischman, D. S., Goetz, C. D., Lewis, D. M. G., Perilloux, C.,

Buss, D. M. (2010). Evolutionary Psychology. Controversies, Questions, Prospects, and Limitations, American Psychologist, 65, s. 110-126

8. Cosmides, L., Tooby, J. (1997). Evolutionary Psychology and the Emotions (http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/emotion.html)

9. Cosmides, L., Tooby, J. (1997). Evolutionary Psychology: A Primer (http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html)

10. Dawkins, R. (2003). Fenotyp rozszerzony, przeł. J. Gliwicz, Warszawa: Prószyński i S-ka

11. Dawkins, (2007). Bóg urojony, przeł. P. J. Szwajcer, Warszawa: Wydawnictwo CiS

12. Dunbar, R. (2013). Nowa historia ewolucji człowieka. Kraków: Copernicus Center Press.

13. Fukuyama, F.(2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków: Znak.

14. Guttman, B. S. (2008). Ewolucjonizm. Co warto wiedzieć, przeł. J. Klag, Gliwice: Wydawnictwo CKA

15. Haselton, M.G., Nettle, D. (2006). The Paranoid Optimist: An Integrative Evolutionary Model of cognitive Biases. Personality and Social Psychology Review, 10, 47-66

16. Nowicka, E. (2005). Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: PWN

17. Nettle, D. (2006). The Evolution of Personality Variation in Humans. American Psychologist,

61, 622-631

18. Pawłowski, B., Daniel, D. (2009). Psychologia ewolucyjna – nauka o adaptacjach i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu, Kosmos, 58, s. 573-583

19. Pinker, S. (2004). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przeł. A. Nowak, Gdańsk: GWP

20. Sawczyn, T., Francikowski, J., Jach, Ł., Kaczmarzyk, M. (2008). Moralność – czyli moda na sukces, Problemy Środowiska i Jego Ochrony, 16, s. 137-159

21. Sidanius, J., Kurzban, R. (2008). Ewolucyjne podejścia do zachowań politycznych,

przeł. R. Andruszko, W: D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.): Psychologia polityczna, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 133-164

22. Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Warszawa: PWN

23. Szlendak, T., Kozłowski, T. (2008). Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa: WAiP

24. Vugt, M. V., Hogan, R., Kaiser, R. B. (2008). Leadership, Followership and Evolution. Some Lessons From the Past, American Psychologist, 63, s. 182-196

25. Wróbel, Sz. (2010). Umysł, gramatyka, ewolucja. Warszawa: PWN

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii ewolucyjnej.

2. Procesy poznawcze i emocjonalne w perspektywie ewolucyjnej

3. Ewolucyjna psychologia moralności

4. Męskie i kobiece strategie doboru partnera.

5. Opieka nad potomstwem

6. Biologia ludzkiej atrakcyjności, cz. 1

7. Biologia ludzkiej atrakcyjności, cz. 2

8. Egoizm i altruizm w ujęciu ewolucyjnym

9. Problematyka hierarchii i dominacji

10. Zachowania społeczne w perspektywie ewolucyjnej

11. Procesy ewolucyjne w symulacjach komputerowych

12. Ewolucyjne koncepcje kultury

13. Podejście ewolucyjne w poszczególnych działach psychologii, cz. 1

14. Podejście ewolucyjne w poszczególnych działach psychologii, cz. 2

15. Mechanizmy psychiczne wykształcone ewolucyjnie a wyzwania współczesnego świata

Metody dydaktyczne:

Wykład, materiały audiowizualne, „burza mózgów”, gry i symulacje, udział w badaniach naukowych, sondaż środowiskowy

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot: Psychologia ewolucyjna kończy się egzaminem pisemnym obejmującym materiał z wykładów oraz zalecanej literatury. Egzamin ma formę testu, w którym należy udzielić pisemnej odpowiedzi na zadane pytania. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie ok. 60% maksymalnej liczby punktów. Ocena z egzaminu uzależniona jest od stosunku uzyskanych punktów do maksymalnego, możliwego do uzyskania wyniku:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.