Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet F8B - Psychoterapia Gestalt 06-PS183eW
semestr letni 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fakultet F8B - Psychoterapia Gestalt 06-PS183eW
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariola Paruzel-Czachura
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=23485
Literatura:

• Clarkson, P., Mackewn, J. (2008). Fritz Perls. Gdańsk: GWP.

• Ginger, S. (2004). Gestalt. Sztuka kontaktu. Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & Co.

• Houston, G. (2006). Gestalt. Terapia krótkoterminowa. Gdańsk: GWP.

• Mellibruda, J. (2009). Teoria i praktyka terapii Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

• Paruzel, M. (2010). Odnajdywanie wolności i sensu życia w psychoterapii Gestalt, [w:] Psychologia bliżej bycia. Inspiracje egzystencjalne, (red.) M. Śniarowska-Tlatlik, Kraków: Wydawnictwo: AT Group Sp. z o.o.

• Paruzel-Czachura, M., (2013). Psychoterapia Gestalt i jej ontologiczne źródła. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris 23(2013), s. 131-150.

• Paruzel-Czachura, M., (2013). Etyczne uwarunkowania psychoterapii Gestalt. Psychoterapia 3 (166), s. 13-24.

• Passons, W. (1985). Zastosowanie terapii Gestalt w poradnictwie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

• Perls, F. S. (2002). Wokół śmietnika. Warszawa: Zysk i S-ka.

• Sills, Ch., Fish, S., Lapworth, P. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

• Zinker, J. (1991). Twórczy proces w psychoterapii Gestalt. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

• Żłobicki, W. (2008). Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. Kraków: Impuls.

Zakres tematów:

1. Źródła psychoterapii Gestalt (filozofia H. Bergsona, M. Bubera, M. Heideggera, E. Husserla,

P. Tillicha, S. Kierkegaarda, M. Schellera, J. Smutsa i filozofia Wschodu);

2. Twórcy psychoterapii Gestalt (Fritz Perls, Laura Perls, Paul Goldman oraz Ralph Hefferline);

3. Pomoc psychologiczna w nurcie psychoterapii Gestalt;

4. Zasady psychoterapii Gestalt (zasada holizmu, tworzenia i domykania postaci, spotkania między pacjentem a terapeutą na poziomie Ja-Ty, odpowiedzialności, tu-i-teraz, świadomości swych myśli, ciała i uczuć);

5. Pojęcie zdrowia i choroby w ujęciu Gestalt;

6. Relacja terapeutyczna w podejściu Gestalt;

7. Siedmiostopniowy cykl doświadczenia (cykl Zinkera) i jego zaburzenia;

8. Mechanizmy obronne (desensytyzacja, defleksja, introjekcja, projekcja, retrofleksja, egotyzm, konfluencja);

9. Techniki terapeutyczne (praca ze świadomością, metoda fenomenologiczna, aktywne eksperymentowanie, psychodrama, praca na dwóch krzesłach i inne);

10. Praca z ciałem w Gestalcie;

11. Praca ze snem w Gestalcie;

12. Analiza studiów przypadku w nurcie Gestalt;

13. Innowacyjność psychoterapii Gestalt i jej ograniczenia;

14. Wykorzystanie psychoterapii Gestalt w praktyce (do kogo jest skierowana psychoterapia Gestalt);

15. Etyczne wymogi nałożone na psychoterapeutów, warunki szkolenia;

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach w formie warsztatowej w formie zblokowanej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność 80% - ocena dostateczna

Obecność 80% + Ustne kolokwium - ocena dobra

Obecność 80% + Ustne kolokwium + tłumaczenie lub przeczytanie dodatkowo książki i jej zaliczenie - ocena bardzo dobra

Uwagi:

Fakultet „Psychoterapia Gestalt” wychodzi naprzeciw potrzebie pogłębiania wiedzy o kierunkach psychoterapeutycznych podczas studiów psychologicznych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów

z podstawowymi zasadami psychoterapii Gestalt oraz z technikami psychoterapeutycznymi, z uwzględnieniem możliwych obszarów wykorzystania Gestaltu w praktyce. Studenci nabędą umiejętność posługiwania się terminologią gestaltowską oraz zdobędą wiedzę z zakresu możliwości i ograniczeń tego nurtu. Zapoznają się także z etycznymi i formalnymi wymogami, jakie trzeba spełnić by zostać certyfikowanym terapeutą i trenerem w nurcie Gestalt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.