Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane metody diagnozy psychologicznej 06-PS-SM-025
semestr zimowy 2014/2015
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wybrane metody diagnozy psychologicznej 06-PS-SM-025
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 112
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anita Gałuszka, Marcin Langer, Joanna Mateusiak, Patrycja Stawiarska
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych.

Brzeziński J., Hornowska E. (2003). Podstawowe metody badawcze – teoria i praktyka testowania, W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk: GWP, s. 389-435

Heszen I. (2005). Iluzoryczność założeń kwestionariuszy samoopisowych. W: M. Fajowska- Stanik M., K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska (red). Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS.

Messick, S. (2007). Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: Brzeziński J. (red.) . Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP

NEO-PI-R

Strelau J.(2000). Pięcioczynnikowy model osobowości. W: Psychologia. J.Strelau (red).t.2.,r.VII. Gdańsk: GWP..

Hornowska E. i in. (2003), Podstawowe metody badawcze, W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk: GWP, s. 469-490 (Kwestionariusze osobowości)

Siuta J. (2006). Inwentarz Osobowości NEO-PI-R P. Costy i R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik, Warszawa: PTP.

GHQ

Makowska Z., Merecz D. (2001). Polska adaptacja kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia Davida

Goldberga: GHQ – 12 12 i GHQ – 28. W: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników Kwestionariuszy GHQ – 12 i GHQ – 28. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.

STAI

Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A., Fecenec D. (2011): Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Podręcznik. Warszawa, PTP.

Organika:

Benton Sivan A. (1996). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik. Warszawa: PTP.

Jaworowska A. (2007). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Polska normalizacja. Warszawa: PTP.

Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego Mini-Mental State Examination (MMSE). Podręcznik. Wersja wg M.F. Folstein, S.E, Folstein, P.R, Mc Hugh rekomendowana przez lnterdyscyplinarną Grupę Ekspertów Rozpoznawania Otępienia Sekcji Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera PTP.

Stańczak J. (2010). MMSE. Polska Normalizacja. Warszawa: PTP.

Pąchalska M. (2007). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Warszawa: PWN. str. 135-150, 261-265, 285-303, 311-333, 357-372.

Inteligencja:

Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., Jaworowska A., Machowski A., Zakrzewska M. (2007). Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych. Wersja zrewidowana – renormalizacja. WAIS-R(PL). Podręcznik. Warszawa, PTP.

Hornowska E. (2004). Skale Inteligencji dla dorosłych D. Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III. Warszawa Wyd. Naukowe SCHOLAR.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych.

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk. GWP, 2007.

NEO-PI-R

Pervin L. A., John O. P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 265-311

Organika:

Herzyk A. (2006). Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, W: H. Sęk (red.): Psychologia kliniczna tom 2, Warszawa: PWN, s. 183-201.

Walsh K. (2000): Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Inteligencja:

Matczak A. (2000). Testy inteligencji i zdolności. W: W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk: GWP, s. 448-469.

Rajska-Kulik I. (2006). Zastosowanie Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R (PL) w klinicznej diagnozie zaburzeń depresyjnych i organicznych uszkodzeń mózgu, W: J. Stanik (red.) Wybrane metody diagnozy klinicznej i sądowej. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Zakres tematów:

Wprowadzony w sekcji podstawowe informacje o przedmiocie.

Metody dydaktyczne:

Zgodne z informacjami zamieszczonymi w sekcji: Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodne z podanymi w sekcji: Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Uwagi:

Kolejność realizowanych zajęć:

Zajęcia wprowadzające 06.10.14

Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych. 13.10.14

Diagnoza struktury osobowości Inwentarzem NEO-PI-R. 27.10.14, 03.11.14. 17.11.14

Pojęcie lęku w psychologii. Charakterystyka kwestionariusza STAI Spielbergera w polskiej adaptacji Sosnowskiego, Wrześniewskiego, Jaworowskiej i Fecenec. 20.10.14

Ocena zdrowia psychicznego kwestionariuszami Goldberga (GHQ -12 i GHQ – 28). Kwestionariusze Goldberga w zastosowaniu klinicznym. Interpretacja wyników. 15.12.14

Diagnoza organicznych uszkodzeń mózgu 20.01.15, 19.01.15, 27.01.15.

Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych.

Podstawy teoretyczne i psychometryczne Skali. Sposób badania, ocena odpowiedzi, sposoby obliczania wyników i ich analiza.

Kolokwium 15.12.14

Zajęcia zaliczeniowe 27.01.15

TERMIN ZŁOŻENIA PRACY ZALICZENIOWEJ: 12.01.15

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.