Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumentalne metody badań minerałów i skał / Instrumental Methods in Mineralogy and Petrology 04-GE-GM-S2-GL2-403
semestr zimowy 2014/2015
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Instrumentalne metody badań minerałów i skał / Instrumental Methods in Mineralogy and Petrology 04-GE-GM-S2-GL2-403
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 8:30 - 12:30
sala 604
Żyleta jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Maria Czaja, Irina Galuskina, Mariola Jabłońska, Łukasz Karwowski
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Szczepaniak W. Metody Instrumentalne w analizie Chemicznej, PWN Warszawa 1996

2.Ewing G.W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN W-wa 1980

3.Trzaska Durski Z. ,Trzaska Durska H. Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej. PWN Warszawa 1994.

1.Szczepaniak W. Metody Instrumentalne w analizie Chemicznej, PWN Warszawa 1996

2.Ewing G.W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN W-wa 1980

3.Trzaska Durski Z. ,Trzaska Durska H. Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej. PWN Warszawa 1994.

4.Gaweł A., Muszyński M., 1992: Tablice do identyfikacji minerałów metodą rentgenograficzną. Kraków, Wydawnictwo AGH5

5.Goldstein J.I., Newbury D.E., Joy D., Lyman C., Echlin P., Lifshin E., Sawyer L., and Michael J. (2003) Scanning Electron Microscopy and X-ray microanalysis. Third edition, Springer, 690 pp.

6.Metody badań minerałów I skał. A. Bolewski i W Żabiński – red. Wydawnictwo Geologiczne 1988; wybrane rozdziały

Literatura uzupełniająca:

1.Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne W-wa 2000

2.Nuffield E.W. X-ray diffraction methods, John Wiley & Sons, New York 1966

3.Wenk H.-R., Champness P.E., Christe J.M., Cowley J.M., Heuer A.H., Thomas G., Tighe N.J. (1976) Electron microscopy in mineralogy. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 544 pp.

4.Barbacki A., 1982; Metody analizy krystalograficznej w mikroskopii elektronowej.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań,

5.Reed S. J. B., 2005: Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology, Cambridge University Press, London, UK

6.specjalistyczna literatura- pliki .pdf artykułów- zalecanych przez prowadzących zajęcia

Zakres tematów:

Student zostanie zapoznany z

1.metodami separacji i opisu makroskopowego próbek W czasie zajęć laboratoryjnych pozna procedury właściwego przygotowania próbek 2.wykona oznaczenia składu chemicznego minerału z wykonanych analiz chemicznych; wykonana analizy błędów, obliczy wzory krystalochemiczne minerałów;

3.zidentyfikuje fazowo minerały metodą dyfrakcji rentgenowskiej- obliczy parametrów komórki elementarnej oraz wielkości krystalitów i naprężenia sieci.

3.wyznaczy podstawowe parametry efektów termicznych oraz strat wagi z krzywych DTA- TG-DTG oraz badań DSC

4.opisze morfologię oraz zidentyfikuje skład chemiczny badanych minerałów i skał metodą elektronowej mikroskopii skaningowej przy zastosowaniu detektorów WDS, EDS, EBSD;

5.zinterpretuje obrazy dyfrakcyjne obiektów mineralogicznych i innych, uzyskanych za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu:

Prace pisemne wykonywane są częściowo w trakcie jednostek kontaktowych (godzin laboratoryjnych), zaś w końcowej wersji - w ramach godzin pracy własnej studenta. W ramach konsultacji studenci mogą uzyskać dodatkowe dane badawcze, literaturowe oraz przedyskutować z prowadzącym napisane wcześniej fragmenty sprawozdań.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują 4 prace pisemne w formie sprawozdań, zawierających wstęp teoretyczny, metodykę badań, przebieg poszczególnych analiz, zestawienie wyników, ich dyskusję

Oceniana jest poprawność wykonanych obliczeń, poprawność oraz wnikliwość interpretacji wraz z wykorzystaniem danych literaturowych.

Powyższa wartość merytoryczna sprawozdania to 90% końcowej oceny. Natomiast sposób przygotowania opracowania, tj. styl, język, układ opracowania oraz oprawę graficzną sprawozdania stanowi 10% oceny.

Uwagi:

1 sem geologii, specjalność GMI /stacjonarne II stopnia/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.