Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia zaburzeń emocji i zachowania 12-PE-PETP-S1-7DITEZ
semestr zimowy 2014/2015
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza i terapia zaburzeń emocji i zachowania 12-PE-PETP-S1-7DITEZ
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

Cave S.: Terapia zaburzeń psychicznych, Gdańsk 2005.

Czeredecka B.: Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 2003

Jarosz E., E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne,

Walończyk T., J. Komander (red.): Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa 2005

Bandelow B.: 5 prostych sposobów radzenia sobie z lękiem, Gdańsk 2009.

Doliński A.: Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowania: program profilaktyczny. Zielona Góra 2004

Howart R.: Jak pokonywać problemy behawioralne dzieci i młodzieży. Warszawa 2005

Jabłońska-Dąbrowska I.: Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków 2008

John-Borys M., Dołęga Z.: Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów – wstęp do działań profilaktycznych szkoły, Katowice 2006.

Kaleta K., Mróz J. (red.): Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania, Kielce 2010.

Kimble D., A. M. Colman, Biologiczne mechanizmy zachowania, Poznań 2001

Koszewska I., Habrat-Pragłowska E.: O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju, Warszawa 2007.

Kozłowska A.: Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa 1984.

Nowak-Starz G.: Rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci z przejawami zaburzeń emocjonalnych. Kielce 1998

Opolska T.: Dziecko nadpobudliwe: program korekcyjny. Warszawa 2001

Varughese T., Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych, Warszawa 2012.

Wolańczyk T.: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa 2002

Zielińska M.: Jak reagować na agresję uczniów? Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem. Gdańsk 2012.

Zakres tematów:

• Pojęcie normy rozwojowej a zaburzenia zachowania i emocji u dziecka

• Determinanty i klasyfikacja zaburzeń w zachowaniu i zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży (charakterystyka socjologiczna, psychologiczna, pedagogiczna).

• Podstawy diagnozy zaburzeń emocji i zachowania u dzieci – przegląd kompetencji specjalistów

• Rola specjalistów w diagnozowaniu zaburzeń emocji i zachowania.

• Metody psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami:

o terapia behawioralna

o terapia poznawcza

o systemowa terapia rodzin

o psychoterapia indywidualna

o psychoterapia grupowa

• Terapia przez sztukę w niwelowaniu objawów i przyczyn zaburzeń emocjonalnych

i zachowania

• Tworzenia warsztatu terapeuty. Przesłanki teoretyczne.

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowe odpowiedzi udzielone na piśmie, potwierdzające znajomość treści wykładów oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

5 punktów i mniej – ndst

6 punktów- dst

7 – 8 punktów – db

9 - 10 punktów bdb

Poprawa oceny ndst = przy uzyskaniu pozytywnej oceny, ostateczna ocena to dst z tej formy weryfikacji efektów kształcenia

Kolokwium pisemne składające się z 10 pytań otwartych oraz zamkniętych,

czas trwania 45 min.,

informacja o uzyskanych ocenach – do 7 dni.

Uwagi:

TPIAON

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.