Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy opieki i rehabilitacji medycznej [12-PE-PETP-S1-6PDRM] semestr zimowy 2014/2015
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy opieki i rehabilitacji medycznej [12-PE-PETP-S1-6PDRM]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Tomasz Szurmik
Literatura:

1. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizjoterapia z elementami klinicznymi., tom 1 – 2, Warszawa 2008, PZWL

2. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna., Warszawa 2007, PZWL

3. Milanowska K.: Kinezyterapia., Warszawa 2003, Wyd. PZWL

4.Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji 1999

5. Rutkowska E.(red.):, 2002r., "Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawych", wyd. Czelej,

6.Lennon S., Stokes M. (red.): , 2010r., "Fizjoterapia wrehabilitacji neurologicznej", wyd. Elsevier,

7. Kasperczyk T.: Wady Postawy Ciała diagnostyka i leczenie. Kraków 1998 Kasper

Zakres tematów:

Wykład:

1.Definicja i fizjologiczne podstawy rehabilitacji, kompleksowość rehabilitacji, środki oddziaływania w rehabilitacji, uwarunkowania skuteczności i

przeszkody w rehabilitacji, postępowanie rehabilitacyjne i profilaktyka.

2.Sprzęt rehabilitacyjny, pomoce ortopedyczne i techniczne w usprawnianiu

osób niepełnosprawnych, specyfika postępowania rehabilitacyjnego u osób z

dysfunkcjami układu ruchu.

3. Fizjoterapia i jej specyfika w:

neurologii, kardiologii, pulmonologii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii.

4. Fizjoterapia u osób z zaburzeniami i uszkodzeniami w obrębie układu

nerwowego, zasady postępowania fizjoterapeutycznego u osób ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśni, usprawnianie osób z chorobami naczyniowymi centralnego układu nerwowego, usprawnianie osób z chorobami przewlekle postępującymi, warunki doboru skojarzonej terapii p/bólowej.

5. Definicje, podziały, charakterystyka skrzywień kręgosłupa i wad postawy.

6. Ruch i postawa ciała, regulacja napięcia mięśniowego,

skutki przerwania ciągłości rdzenia kręgowego, wyzwalanie ruchów dowolnych, czynność ośrodkowego układu nerwowego

Ćwiczenia:

1.Opieka nad pacjentem niepełnosprawnym- ocena stanu niepełnosprawności. Zachowania zdrowotne osób niepełnosprawnych w różnym wieku i stanie zdrowia, rolai zadania asystenta

2. Kompetencje asysytenta w zakresie realizacji funkcji rehabilitacyjnej. Rola i zadania asystenta w zespole rehabilitacyjnym. Poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia. Wsparcie społeczne - grupy wsparcia

społecznego pacjentów niepełnosprawnych i ich rodzin

3.Rola i zadania asystenta w usprawnianiu chorych z chorobami układu krążenia

(zasady prewencji pierwotnej i wtórnej), chorobami układu oddechowego. Pielęgnowanie chorych długotrwale unieruchomionych- profilaktyka

powikłań( zasady i metody postępowania fizjoterapeutycznego)

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytania z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Egzamin zaplanowany został na 2 godziny.

Termin ustalony zostanie po konsultacji ze studentami.

Egzamin poprawkowy przewidziany w ustawowym terminie w ramach organizacji roku akademickiego Do egzaminu przystępują wszyscy studenci, którzy wcześniej uzyskali zaliczenie z oceną minimum dostateczną.

Uwagi:

TPIAON

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)