Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki specjalnej 12-PE-WIP-S1-6PPS
semestr zimowy 2014/2015
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy pedagogiki specjalnej 12-PE-WIP-S1-6PPS
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 59
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

Barnes C., Mercer G.: Niepełnosprawność, Warszawa 2008.

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998, WSPS.

Smith D.D.: Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa 2009, PWN.

Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls.

Vasek S., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice 2006.

Seria : Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, Wyd. Impuls, Kraków;

Czasopismo: Szkoła specjalna

Chodkowska M. (red.): Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Lublin 1999. Wyd. UMCS

Cytowska B., Winczura B., Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Kraków 2007, Wyd. Impuls

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2005, Wyd. UAM.

Gajdzica Z.: Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób upośledzonych umysłowo. Katowice 2007. Wyd. UŚ

Kosakowski Cz. (red.): Nauczanie i wychowanie osób upośledzonych umysłowo. Toruń 2001, Akapit

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1995, WSiP

Palak Z. (red.): Pedagogika specjalna w zreformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin 2001, Wyd. UMCS

Zakres tematów:

• Pedagogika specjalna w klasyfikacji nauk

• Przedmiot pedagogiki specjalnej. Cele i zadania pedagogiki specjalnej

• Pedagogika specjalna w ujęciu historycznym

• Interdyscyplinarność i integralność teorii i praktyki pedagogiki specjalnej

• Działy pedagogiki specjalnej. Podstawowe pojęcia

• Pojęcie i typy rehabilitacji. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

• Paradygmaty w pedagogice specjalnej

• Wczesna, interdyscyplinarna, rozwinięta diagnoza

• Korekcja i kompensacja w obrębie pedagogiki specjalnej

• Osoba niepełnosprawna w kontekście zmiany społecznej – uwarunkowania historyczne, kulturowe i społeczne funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych

• Osobowość i powinności pedagoga specjalnego

• System kształcenia i wychowania specjalnego

• Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowe odpowiedzi udzielone na piśmie, potwierdzające znajomość treści wykładów oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

5 punktów i mniej – ndst

6 punktów- dst

7 – 8 punktów – db

9 - 10 punktów bdb

Poprawa oceny ndst

• egzamin pisemny składający się z 10 pytań

• czas trwania 45 min.,

• informacja o uzyskanych ocenach – do 7 dni.

Uwagi:

ZEWIWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.