Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Śródroczna praktyka metodyczna 12-PE-OP-S1-1SPM
semestr zimowy 2014/2015
Praktyka, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Śródroczna praktyka metodyczna 12-PE-OP-S1-1SPM
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Praktyka (PRAKT), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Jas, Aleksandra Minczanowska
Literatura:

1. Siedlaczek A.: Diagnostyka pedagogiczna. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki. Częstochowa 1999

2. Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 1, zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2007

3. Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 2, zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków 2004

4. Brągiel J., Badora S. (red.) Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005.

1. Klaus W. Vopel Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. I-IV Wyd. Jedność Kielce

2. B. Fuchs Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. Jedność

Zakres tematów:

1-4. Wizytacja oraz hospitacja zajęć w placówkach opiekuńczych

5-9. Wizytacja oraz hospitacja zajęć w instytucjach profilaktyczno-terapeutycznych, psychologicznych i reedukacyjnych.

10-20. Prowadzenie zajęć według wcześniej przygotowanych przez studentów scenariuszy zajęć. Omówienie sposobu prowadzenia zajęć w danej placówce.

21-26. Organizacja imprezy okolicznościowej w wybranej placówce.

27-30. Omówienie charakteru placówki, sposobu jej funkcjonowania oraz realizowanych w danej placówce celach i formach zajęć.

Metody dydaktyczne:

Zaprezentowanie placówek o charakterze profilaktyczno-terapeutyczny, psychologicznym i reedukacyjnym i zapoznanie studentów w celami praktyki.

Realizacja praktyki.

Omówienie realizowanych zajęć, dyskusja.

Zapoznanie z treścią literatury przybliżającej zakres wsparcia świadczonego przez instytucje profilaktyczno-terapeutyczne, psychologiczne i reedukacyjne.

Aktywny udział studentów i przygotowanie do uczestnictwa.

Wnioski i refleksje związane z realizacją celów praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

praktyka i ocena aktywności studenta 12-PE-OP-S1-1SPM_w_1

kod(-y) zajęć 12-PE-OP-S1-1SPM_fs_1

osoba(-y) przeprowadzająca(-e) weryfikację mgr Katarzyna Jas

grupa(-y) Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

wymagania merytoryczne Znajomość treści programowych modułu, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki modułu

kryteria oceny Obserwacja uczestnicząca, aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w prowadzone przez placówkę zadaniach, aktywizacja w działania praktyczne i weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Sprawdzenie zakresu opanowania wiedzy teoretycznej wraz z umiejętnością jej zastosowania i konfrontacji z intuicją pedagogiczną w działaniach praktycznych.

przebieg procesu weryfikacji Sprawdzenie znajomości metod, technik i narzędzi pedagogicznych, umiejętności prowadzenia badań naukowych, interpretacji oraz prezentacji ich wyników

praca indywidualna i w grupach, dyskusja podsumowująca pobyt w danej placówce 12-PE-OP-S1-1SPM_w_2

kod(-y) zajęć 12-PE-OP-S1-1SPM_fs_1

osoba(-y) przeprowadzająca(-e) weryfikację mgr Katarzyna Jas

grupa(-y) Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

wymagania merytoryczne Znajomość treści programowych modułu, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki modułu

kryteria oceny Sprawdzenie znajomości charakteru placówki i wiedzy o celach zajęć w niej realizowanych.

Sprawdzenie umiejętności dyskutowania i analizowania.

przebieg procesu weryfikacji Sprawdzenie znajomości metod, technik i narzędzi pedagogicznych, umiejętności prowadzenia badań naukowych, interpretacji oraz prezentacji ich wyników

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.