Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Śródroczna praktyka metodyczna 12-PE-OP-S1-1SPM
semestr zimowy 2014/2015
Praktyka, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Śródroczna praktyka metodyczna 12-PE-OP-S1-1SPM
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Praktyka (PRAKT), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Jas, Aleksandra Minczanowska
Literatura:

1. Siedlaczek A.: Diagnostyka pedagogiczna. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki. Częstochowa 1999

2. Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 1, zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2007

3. Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 2, zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków 2004

4. Brągiel J., Badora S. (red.) Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005.

1. Klaus W. Vopel Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. I-IV Wyd. Jedność Kielce

2. B. Fuchs Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. Jedność

Zakres tematów:

1-4. Wizytacja oraz hospitacja zajęć w placówkach opiekuńczych

5-9. Wizytacja oraz hospitacja zajęć w instytucjach profilaktyczno-terapeutycznych, psychologicznych i reedukacyjnych.

10-20. Prowadzenie zajęć według wcześniej przygotowanych przez studentów scenariuszy zajęć. Omówienie sposobu prowadzenia zajęć w danej placówce.

21-26. Organizacja imprezy okolicznościowej w wybranej placówce.

27-30. Omówienie charakteru placówki, sposobu jej funkcjonowania oraz realizowanych w danej placówce celach i formach zajęć.

Metody dydaktyczne:

Zaprezentowanie placówek o charakterze profilaktyczno-terapeutyczny, psychologicznym i reedukacyjnym i zapoznanie studentów w celami praktyki.

Realizacja praktyki.

Omówienie realizowanych zajęć, dyskusja.

Zapoznanie z treścią literatury przybliżającej zakres wsparcia świadczonego przez instytucje profilaktyczno-terapeutyczne, psychologiczne i reedukacyjne.

Aktywny udział studentów i przygotowanie do uczestnictwa.

Wnioski i refleksje związane z realizacją celów praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

praktyka i ocena aktywności studenta 12-PE-OP-S1-1SPM_w_1

kod(-y) zajęć 12-PE-OP-S1-1SPM_fs_1

osoba(-y) przeprowadzająca(-e) weryfikację mgr Katarzyna Jas

grupa(-y) Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

wymagania merytoryczne Znajomość treści programowych modułu, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki modułu

kryteria oceny Obserwacja uczestnicząca, aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w prowadzone przez placówkę zadaniach, aktywizacja w działania praktyczne i weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Sprawdzenie zakresu opanowania wiedzy teoretycznej wraz z umiejętnością jej zastosowania i konfrontacji z intuicją pedagogiczną w działaniach praktycznych.

przebieg procesu weryfikacji Sprawdzenie znajomości metod, technik i narzędzi pedagogicznych, umiejętności prowadzenia badań naukowych, interpretacji oraz prezentacji ich wyników

praca indywidualna i w grupach, dyskusja podsumowująca pobyt w danej placówce 12-PE-OP-S1-1SPM_w_2

kod(-y) zajęć 12-PE-OP-S1-1SPM_fs_1

osoba(-y) przeprowadzająca(-e) weryfikację mgr Katarzyna Jas

grupa(-y) Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

wymagania merytoryczne Znajomość treści programowych modułu, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki modułu

kryteria oceny Sprawdzenie znajomości charakteru placówki i wiedzy o celach zajęć w niej realizowanych.

Sprawdzenie umiejętności dyskutowania i analizowania.

przebieg procesu weryfikacji Sprawdzenie znajomości metod, technik i narzędzi pedagogicznych, umiejętności prowadzenia badań naukowych, interpretacji oraz prezentacji ich wyników

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.