Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH [0310-CH-S2-235] semestr zimowy 2014/2015
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH [0310-CH-S2-235]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:00 - 10:30
sala 56
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Rozalia Czoik, Zbigniew Grobelny, Sławomir Michalik, Wojciech Pisarski, Justyna Polak, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Szpikowska-Sroka, Lidia Żur
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ustalana indywidualnie w zależności od tematu z promotorami prac magisterskich.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły specjalistyczne dotyczące zagadnień podejmowanych w realizowanej pracy.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z metodologią pracy naukowo-badawczej w zakresie niezbędnym do wykonania i napisania pracy magisterskiej. Zostaną omówione metody badawcze, które będą stosowane w poszczególnych pracach dyplomowych oraz sposoby pracy z literaturą naukową w celu przygotowaniem przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania wstępu teoretycznego pracy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia seminaryjne 0310-CH-S2-235_fs_1

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

Praca własna studenta.

Praca samodzielna ze wskazaną literaturą przedmiotu w celu przyswojenia wiedzy z zakresu zagadnień związanych z realizowaną pracą magisterską

Liczba godzin pracy własnej studenta 45

Konsultacje 0310-CH-S2-235_fs_2

Konsultacje bieżące mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących

trudności wynikających z realizacji treści programowych modułu.

Organizacja zajęć: Zgodnie z ustalonym na początku semestru harmonogramem lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jeżeli jest on inny aniżeli ustalony.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne 0310-CH-S2-235_fs_1

Wymagania merytoryczne:

Wiedza z zakresu problemów badawczych związanych z tematyką realizowanej pracy magisterskiej ze szczególnym uwzględnieniem podstaw teoretycznych .

Przebieg procesu weryfikacji:

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań związanych z programową treścią modułu.

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Osoby przeprowadzające weryfikację:

Prof. dr hah. Wojciech A. Pisarski, dr R. Czoik, dr S. Michalik,

dr B. Szpikowska-Sroka, dr J. Polak, dr L. Żur

Uwagi:

informacje dotyczą grupy:

Magistranci Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)