Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH [0310-CH-S2-211] semestr zimowy 2014/2015
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH [0310-CH-S2-211]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Rozalia Czoik, Zbigniew Grobelny, Sławomir Michalik, Wojciech Pisarski, Justyna Polak, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Szpikowska-Sroka, Lidia Żur
Literatura:

Ustalana indywidualnie z prowadzącym.

Zakres tematów:

1.Synteza związków o zaprojektowanej budowie chemicznej.

2.Potwierdzenie budowy chemicznej otrzymanych związków (IR, NMR)

3.Przeprowadzenie badań właściwości fizykochemicznych otrzymanych związków

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne - liczba godzin dydaktycznych(kontaktowych) 60

Praca własna studenta - liczba godzin pracy własnej 65

Opis pracy własnej studenta:

Przygotowanie teoretyczne do zajęć. Przygotowanie studenta do prac

laboratoryjnych. Przeprowadzenie syntezy związków chemicznych. Charakterystyka otrzymanych związków. Opracowanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników.

Konsultacje

Treści zajęć - rozwiązywanie bieżących trudności .

Metody prowadzenia zajęć - jak w opisie modułu.

Metody i kryteria oceniania:

Osoby przeprowadzające weryfikację:

Prof.UŚ dr hab.inż. Ewa Schab-Balcerzak, prof. UŚ dr hab. inż. Zbigniew Grobelny

Kolokwium 0310-CH-S2-211_w_1

Wymagania merytoryczne:

Wiedza zdobyta na zajęciach specjalizacyjnych, w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium.

Kryteria oceny:

Ocena według skali:

60% -70% poprawnych odpowiedzi dst

71%-75% poprawnych odpowiedzi +dst

76%-87% poprawnych odpowiedzi db

88%-90% poprawnych odpowiedzi +db

91%-100% poprawnych odpowiedzi bdb

Przebieg procesu weryfikacji:

Kolokwium – sprawozdanie ustne lub pisemne w terminie ustalonym przez promotora.

Odpowiedź ustna 0310-CH-S2-211_w_2

Wymagania merytoryczne:

Wiedza zdobyta na zajęciach specjalizacyjnych, w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, wnikliwa jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie;

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, poprawne merytorycznie odpowiedzi;

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadzącą do

pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi;

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji,

wnioskowania, uogólniania, przywołanie podstawowych kontekstów ( z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna - omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, liczne błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Przebieg procesu weryfikacji - student odpowiada na postawione pytania w trakcie trwania zajęć.

Ocenianie ciągłe 0310-CH-S2-211_w_3

Wymagania merytoryczne:

Przygotowanie do pracy w laboratorium.

Prawidłowe wykonanie eksperymentu (w zależności od tematu pracy

magisterskiej):

-zaplanowanie prac laboratoryjnych

-przygotowanie stanowiska pracy

-przeprowadzenie zaplanowanych prac laboratoryjnych

-zachowanie bezpieczeństwa pracy w laboratorium

-rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pracy eksperymentalnej.

Kryteria oceny:

Ocena poprawności wykonania ćwiczenia, posługiwania się sprzętem

laboratoryjnym.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu ćwiczenia. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników;

Ocena dobra - student planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskie konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena dostateczna - student wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej po konsultacjach z prowadzącym, lecz prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zazwyczaj prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej nawet po konsultacji z prowadzącym.

Przebieg procesu weryfikacji:

W czasie trwania eksperymentu opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Uwagi:

Informacje dotyczą magistrantów Zakładu Chemii Polimerów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)