Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika środowisk społecznych i wychowawczych [12-PE-PSS-S2-3PSW] semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika środowisk społecznych i wychowawczych [12-PE-PSS-S2-3PSW]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Klus-Stańska D.: Adaptacja szkolna siedmiolatków. Olsztyn 2004.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym sie świecie. Warszawa 1995.

Radziewicz-Winnicki A.: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Warszawa 2008.

Tyszka Z.: Rodzina we współczesnym świecie. Poznań 2003.

Ziemska M. (red.): Rodzina współczesna. Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Adamski F.: Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej. Kraków 1999.

Gawęcka M.: Transpozycja wychowania instytucjonalnego w świetle analizy porównawczej instytucji totalnej i symbolicznej. W: R. Szczepanik, A. Wawrzyniak (red.): Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju. Łódź 2012.

Gołaszewski T.: Szkoła jako system społeczny. Warszawa 1977.

Kaim A., Gugniewicz A.: Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Informator dla nauczycieli i nauczycielek. Gdańsk 2007.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W.: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2007.

Lecaillon J.D.: Rodzina źródłem dobrobytu. Tłum. Ewa Roszyk, Fronda, Warszawa 2004.

Radziewicz-Winnicki A.: Społeczeństwo w trakcie zmiany. Gdańsk 2004.

Schultz R.: Szkoła jako organizacja. Toruń 1993.

„Edukacja Dorosłych”

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Środowisko społeczne i środowisko wychowawcze – komponenty, uwarunkowania, rodzaje.

3-4. Rodzina - kierunki przemian, modele, rola społeczna i gospodarcza.

5. Polski system opieki nad dzieckiem i rodziną – osiągnięcia i potrzeby

6. Instytucje wsparcia rodziny (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie Rodzinne, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne)

7. Placówki wsparcia dziennego (świetlica środowiskowa, świetlica socjoterapeutyczna, ognisko wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej)

8. Szkoła jako środowisko wychowawcze

9. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze

11. Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi

10. Oddziaływanie wychowawcze zakładu pracy

12-13. Środowisko lokalne – stowarzyszenia, wspólnoty.

14. Przykłady działań pedagoga społecznego, socjoterapeuty, geragoga/gerontopedagoga.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Student przygotowuje się do zajęć czytając i analizując wskazaną literaturę obowiązkową, zapoznając się z samodzielnie wybranymi tekstami literatury uzupełniającej oraz bieżącymi czasopismami pedagogicznymi, poszukując odniesień do bieżących wydarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych.

Do kolokwium zaliczeniowego student przygotowuje się zapamiętując najistotniejsze treści ćwiczeń i zgłębiając ich rozumienie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła - Znajomość literatury obowiązkowej i wybranych pozycji literatury uzupełniającej potwierdzona odpowiedzią ustną na zadane pytanie oraz głosem w dyskusji podczas zajęć. Umiejętność analizowania tekstów naukowych, porównywania ze sobą różnych stanowisk, uargumentowania własnego stanowiska wobec kwestii poruszanych podczas ćwiczeń. Umiejętność oceny zjawisk i zachowań, a także formułowania propozycji rozwiązań problemów społecznych i wychowawczych.

Kolokwium zaliczeniowe - Znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową.

Kolokwium zaliczeniowe ma charakter pisemny. Zawiera zadania otwarte, krótkiej odpowiedzi, z luką oraz na dobieranie.

Student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 50% maksymalnej punktacji testu, najwyższą po uzyskaniu 95% punktacji.

Uwagi:

PSzS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)