Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki pedagogiki 12-PE-N2-3WKP
semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesne kierunki pedagogiki 12-PE-N2-3WKP
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 46
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Natalia Ruman
Literatura:

1. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red): Pedagogika. Podręcznik

akademicki. T.1. Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN.

2. Kwieciński Z., Śliwerski B.(red): Pedagogika. Podręcznik akademicki. T.2. Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN.

3. Lewowicki T.: O tożsamości – kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa – Radom 2007, Wyd. ITE.

4. Śliwerski B. (red.): Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Kraków 2001, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998 (lub nowsze wydania), Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

1. Adamski F. (red.): Wychowanie personalistyczne. Kraków 2005, Wyd. WAM.

2. Bogaj A.: Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa 2000, Wyd. IBE.

3. Czerepaniak-Walczak M.: Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk 2007, GWP.

4. Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (red.): Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. T. 1-4. Gdańsk 2007, GWP.

5. Kwieciński Z. (red.): Alternatywy myślenia O/dla edukacji: wybór tekstów. Warszawa 2000, Wyd. IBE.

6. Lewowicki T. (red.): "Gorące" problemy edukacji w Polsce. Warszawa 2007, Wyd. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.

7. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowi¬ce 2000, Wyd. UŚ.

8. Nalaskowski A., Rubacha K. (red.): Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Toruń 2001, Wyd. UMK.

9. Piekarski J., Śliwerski B. (red.): Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy. Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

10. Schoenebeck H.: Po tamtej stronie wychowania. Życie w wolności od psychicznej przemocy. Kraków 1999, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Zakres tematów:

1,2. Humanistyczna wizja rozwoju człowieka i edukacji – analiza tekstów

3. Przemiany systemu edukacji w Polsce – analiza przypadków z dyskusją

4. Edukacja w społecznościach wielokulturowych – analiza tekstów

5,6,7,8,9,10. Główne nurty w pedagogice i przemiany edukacyjne ostatnich dziesięcioleci: pedagogika dialogu (analiza tekstów), pedagogika personalistyczna (prezentacja), pedagogika emancypacyjna (prezentacja), pedagogika krytyczna i ruch deskolaryzacji społeczeństwa (prezentacja), pedagogika niedyrektywna (prezentacja), antypedagogika (prezentacja)

11.Pedagogika antyautorytarna – projekt

12, 13,14,15. Założenia pedagogiki alternatywnej i ich egzemplifikacje praktyczne - projekt

Metody dydaktyczne:

45h

Student musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do analiz, krytycznej oceny wybranych kierunków we współczesnej pedagogice. Powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą oraz brać udział w dyskusji. Powinien umieć pracować w grupie oraz indywidualnie. Student wykonuje prezentację w grupie szukając dodatkowych informacji w różnych dostępnych źródłach. Przygotowuje również projekt indywidualny dotyczący pedagogiki alternatywnej i jej odniesień praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Osoba przeprowadzjąca weryfikację: mgr Katarzyna Jas

KODY:prezentacja 12-PE-N2-3WKP_w_2

kod(-y) zajęć 12-PE-N2-3WKP_fs_3

Sprawdzenie umiejętności współpracy w zespole oraz zaprezentowania zdobytej wiedzy teoretycznej dotyczącej głównych nurtów w pedagogice i przemian edukacyjnych ostatnich dziesięcioleci a także umiejętności ich oceny.

Tezy związane z treściami zajęć.

Polecane pozycje – literatura obowiązkowa i uzupełniająca.

Student prezentuje usystematyzowaną, refleksyjną i krytyczną wiedzę dotyczącą głównych kierunków w pedagogice i współczesnych przemian edukacyjnych, a także orientuje się w ich genezie, przebiegu i uwarunkowaniach. Potrafi poszukiwać informacji z różnych źródeł oraz je analizować wykorzystywać do oceny różnych problemów edukacyjnych. Przejawia aktywność w podejmowaniu działań grupowych.

Czas prezentacji 25-30 min. Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane merytorycznie i zabrać głos w trakcie jej trwania. Student powinien zachęcać grupę do aktywnego udziału w prezentacji, stawiać pytania, krytycznie analizować dostępny materiał i literaturę, szukać odpowiedzi na ewentualne wątpliwości. Powinni korzystać z wiedzy i umiejętności zdobytych na innych zajęciach, m.in. na wprowadzeniu do pedagogiki ogólnej, głównych doktrynach i systemach pedagogicznych, współczesnych kierunkach filozofii. Powinien korzystać z literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student zostanie poinformowany o terminie prezentacji na pierwszych zajęciach, a także o możliwości konsultacji na dyżurach prowadzącej zajęcia.

projekt 12-PE-N2-3WKP_w_3

kod(-y) zajęć 12-PE-N2-3WKP_fs_4

osoba przeprowadzająca weryfikację: mgr Katarzyna Jas

wymagania merytoryczne: Sprawdzenie indywidualnych umiejętności zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce edukacyjnej.

Polecane pozycje – literatura obowiązkowa i uzupełniająca.

kryteria oceny Student prezentuje usystematyzowaną, refleksyjną i krytyczną wiedzę dotyczącą głównych kierunków w pedagogice i współczesnych przemian edukacyjnych, a także orientuje się w ich genezie, przebiegu i uwarunkowaniach. Potrafi konstruować logiczne uzasadnienia dotyczące tematyki współczesnych nurtów w pedagogice i odnajdywać je w działaniach praktycznych. Podejmuje trud permanentnego rozwoju osobistego i zawodowego. Jest samodzielny i wykazuje się wytrwałością w poszukiwaniu innowacyjnych przykładów szkolnictwa alternatywnego.

przebieg procesu weryfikacji Student w przygotowanym przez siebie projekcie wykazuje się znajomością problematyki określonej w temacie. Projekt powinien zawierać minimalnie 8 stron standardowego wydruku. Powinien korzystać z podanej literatury oraz z innych źródeł, stawiać pytania, krytycznie odnosić się do prezentowanych wątków, prezentować nowe rozwiązania, które są przejawem alternatywy w edukacji . Powinien korzystać z wiedzy i umiejętności zdobytych na innych zajęciach, m.in. na wprowadzeniu do pedagogiki ogólnej, głównych doktrynach i systemach pedagogicznych, współczesnych kierunkach filozofii.

Student zostanie poinformowany o terminie oddania projektu na pierwszych zajęciach, a także o możliwości konsultacji na dyżurach prowadzącej zajęcia.

Uwagi:

ZEWiTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.