Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy resocjalizacji z elementami metodyki 12-PE-DZ-S1-6PR
semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy resocjalizacji z elementami metodyki 12-PE-DZ-S1-6PR
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

B. Urban, J.M. Stanik (red.): Resocjalizacja. Tom 1 i 2. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

L. Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. APS. Warszawa 2005.

A. Jaworska (red.): Resocjalizacja – zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Impuls, Kraków 2009.

M. Konopczyński: Metody twórczej resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2006.

M. Konopczyński: Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Impuls. Kraków 2013.

E. Wysocka: Diagnoza w resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

Zakres tematów:

niedostosowanie społeczne – charakterystyka zjawiska

• wybrane zagadnienia diagnozy i metodyki resocjalizacyjnej. Przedmiot diagnozy psychologiczno-pedagogicznej: wywiad, obserwacja, rozmowa, skale ocen itd.

• sposoby diagnozy wybranych zaburzeń zachowaniu oraz niedostosowania społecznego

• placówki i instytucje wspierające i realizujące wychowanie resocjalizujące: sądy dla nieletnich, instytucja kuratora sądowego, pogotowie opiekuńcze, policyjne izby dziecka, rodzinne ośrodki diagnostyczno- konsultacyjne, dawne kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, państwowe młodzieżowe ośrodki /zakłady/ wychowawcze, młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej /rodzaj podejmowanych działań/, zakłady poprawcze /rodzaje, techniki terapeutyczne/

• metody i techniki wychowania resocjalizacyjnego

• projektowanie działań resocjalizacyjnych

• zakłady penitencjarne, służba więzienna, programy penitencjarne

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, prezentacja, analiza tekstów, metody aktywujące

Metody i kryteria oceniania:

Diagnoza indywidualnego przypadku, prezentacja zajęć metodycznych:

• znajomość treści omawianych na ćwiczeniach

• posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury

• przygotowanie diagnozy indywidualnego przypadku – indywidualna praca pisemna

• przygotowanie zajęć o charakterze metodycznym i ich realizacja

• 100% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

• aktywny udział w zajęciach – przygotowanie merytoryczne – weryfikacja ciągła

• terminowe złożenie pracy pisemnej

• przygotowanie i realizacja metodycznych zajęć

• weryfikacja ciągła – prawidłowa odp. ustna na pytanie dotyczące omawianego zagadnienie (pracy zadanej, literatury, filmu itp.)

• diagnoza indywidualnego przypadku – wykorzystanie narzędzi badawczych, trafny opis, czytelność i przejrzystość pracy

• przygotowanie konspektu zajęć metodycznych – omówienie go i konsultacja - kryteria oceny adekwatność, klarowność i przejrzystość prezentowanych treści; poziom współpracy podczas prezentowania; przygotowanie kopii dla prowadzącego zajęcia

• realizacja zajęć w oparciu o konspekt – zgodność z konspektem, stopień zaangażowania

Uwagi:

DZIEZS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.