Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i terapia pedagogiczna [12-PE-DZ-S1-7DTP] semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnoza i terapia pedagogiczna [12-PE-DZ-S1-7DTP]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Skałbania B.: Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Tomczak J., Ziętara R.: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Włoch, S., Włoch A.: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Literatura uzupełniająca:

Deptuła M. (red.): Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Frydrychowicz A., Koźniewska E., Sobolewska M., Zwierzyńska E.: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa 2004, CMPPP.

Janowski A.: Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu. W: K. Kruszewski (red.): Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa 2004, PWN.

Lisowska E.: Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego. Kielce 2003, WŚ.

Marzec-Holka K.: Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej. Bydgoszcz 1990, WSP.

Szabelska.: Szkolna prodiagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie. Kraków 2007, Impuls.

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 2000, WSiP.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Diagnoza we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka:

- definiowanie pojęcia,

- analiza narzędzi do oceny rozwoju małego dziecka,

- charakterystyka procesu diagnostycznego małego dziecka.

3. Diagnoza zachowań agresywnych – analiza narzędzi pomiaru agresji.

4. Diagnoza ADHD; formy pomocy pedagogicznej.

5. Diagnoza fobii szkolnej; formy pomocy pedagogicznej.

6. Diagnoza dzieci nieśmiałych w grupie rówieśniczej.

7. Diagnoza dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

8. Wykorzystywanie techniki socjometrii w pracy pedagogicznej.

9. Techniki projekcyjne w pracy pedagogicznej.

10. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych (praca zespołowa) – prezentacje narzędzi oraz technik badawczych

- arkusz obserwacji,

- kwestionariusz wywiadu,

- kwestionariusz ankiety,

- test zdań niedokończonych.

11. Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą – biblioterapia, teatroterapia, muzykoterapia.

12. Przykłady diagnozy całościowej

13. Rozwijanie pożądanych cech osobowości wychowanków- m.in. inteligencji emocjonalnej, asertywności, empatii – kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

14. Indywidualne programy wspierające rozwój

15. Zajęcia podsumowujące

Metody dydaktyczne:

Student przygotowuje się do zajęć czytając i analizując wskazaną literaturę obowiązkową;

Zbiera materiały i przygotowuje w grupach prezentacje;

Przygotowuje indywidualny program wspierający rozwój.

Liczba godzin pracy własnej studenta - 3h

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - w przygotowanym projekcie student:

wykazuje wiedzę na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży;

potrafi przedstawić diagnozę indywidualną osoby uwzględniając prawidłowe metody i techniki badawczych

Ocenie podlega:

umiejętność przygotowania diagnozy indywidualnej;

umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach rozwojowych (rodzinnych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych);

umiejętność diagnozowania problemów rozwojowych o podłożu wewnętrznym i środowiskowym oraz wynikających z nich konsekwencji indywidualnych, społecznych i edukacyjnych;

umiejętność projektowania form pomocy pedagogicznej;

umiejętność zastosowania prawidłowych metod i technika badawczych.

W projekcie należy uwzględnić: charakterystykę dziecka; formy udzielania wsparcia, metody, techniki oraz narzędzia jakie zastosowano w diagnozie, przykładowe działania wspierające.

Student zostanie poinformowany o terminie oddania pracy na pierwszych zajęciach.

Prezentacja - poszczególnych metod i technik badawczych. Studenci powinni przestrzegać podstawowych zasad skutecznej komunikacji. Grupa po wysłuchaniu prezentacji może zadawać pytania i prowadzić dyskusję. Ocenie podlega:

zebranie materiału i przygotowanie w grupach prezentacji oraz przygotowanie do dyskusji.

Student powinien korzystać z literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Student zostanie poinformowany o terminie prezentacji na pierwszych zajęciach, a także o możliwości konsultacji na dyżurach prowadzącej zajęcia.

Uwagi:

DZIEZS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)