Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy pedagogga szkolnego [12-PE-DZ-S1-6MPPS] semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka pracy pedagogga szkolnego [12-PE-DZ-S1-6MPPS]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dzikomska A.: Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym. Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Sałasiński M., Badziukiewicz B.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Literatura uzupełniająca:

Łukasik J.M., Jagielska K., Solecki R.: Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania. Kielce 2013, Wydawnictwo Jedność.

Sokołowska E., Katra G. (red.): Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Chorzów 2011, Wolters Kluwer Polska.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532).

Zakres tematów:

1-2. Kompetencje i uprawnienia pedagogów szkolnych, organizacja i warsztat pracy pedagoga w szkole

3. Podstawowe problemy szkolne, rodzinne i osobiste uczniów i strategie radzenia sobie z nimi

4. Podstawowe metody i narzędzia pracy w określonych obszarach działań pedagoga

5. Dokumentacja w pracy pedagoga szkolnego

6. Zasady tworzenia i realizowania planów pracy

7-8. Podstawowe zasady diagnozowania i terapii uczniów jako warunek skutecznej pomocy uczniowi i jego rodzinie. Metody oraz techniki badawcze i diagnostyczne.

9. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

10. Konstruowanie programów profilaktycznych

11-15. Analiza indywidualnych przypadków

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja, metody podające i poszukujące, opis i analiza indywidualnego przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, burza mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie przypadku konkretnego ucznia studenci w grupach lub indywidualnie opracowują materiały do pracy z dzieckiem z problemem wychowawczym. Praca zawierać powinna opis metodycznego działania z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

kryteria oceny:

- poziom merytoryczny pracy,

- zgodność pracy z wymaganiami,

- zastosowanie literatury źródłowej,

- dostosowanie metod pracy do konkretnego przypadku,

- odniesienia do wiedzy zdobytej na zajęciach.

Przebieg procesu weryfikacji - studenci w przygotowują analizę konkretnych przykładów uczniów. Każda grupa ma 20 minut na prezentację opracowanego projektu. Studenci mogą posłużyć się prezentacją multimedialną. Tematy (przypadki/problemy) oraz harmonogram wystąpień zostanie ustalony po konsultacji ze studentami na zajęciach.

Prezentacja - poszczególnych metod i technik pracy pedagoga szkolnego. Studenci powinni przestrzegać podstawowych zasad skutecznej komunikacji. Grupa po wysłuchaniu prezentacji może zadawać pytania i prowadzić dyskusję. Ocenie podlega:

zebranie materiału i przygotowanie w grupach prezentacji oraz przygotowanie do dyskusji.

Przebieg procesu weryfikacji - student zostanie poinformowany o terminie prezentacji na pierwszych zajęciach, a także o możliwości konsultacji na dyżurach prowadzącej zajęcia.

Uwagi:

DZIEZS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)