Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (C) 05-SO-MR-S1-SD(C)
semestr letni 2014/2015
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe (C) 05-SO-MR-S1-SD(C)
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Zygmunt
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Gruszczyński L.A., Elementy metod i technik badań socjologicznych, Tychy 2002.

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice 2003.

Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji., Wyd. 3., Poznań 1999.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.

Nowak S. (red), Metody badań socjologicznych. Wybór tekstów, Warszawa 1965.Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008.

Wojciechowski T., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie: poradnik, Warszawa 1998.

Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2000.

Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Bydgoszcz 1999.

pozycje lekturowe zgodne z tematem pracy.

Zakres tematów:

Zajęcia prowadzone w ramach seminarium dyplomowego mają na celu ma opracowanie wyników badań własnych przeprowadzonych na potrzeby pracy licencjackiej, ich opis i analizę oraz interpretację wyników. Student doskonali swoje umiejętności w zakresie analizy, opisu i interpretacji wyników badań oraz rozwija swoje umiejętności zawodowe.

Szczegółowy program zajęć obejmuje realizację następujących tematów:

1. Omówienie zasad organizacji badań terenowych.

2. Weryfikacja i opracowanie wyników badań własnych.

3. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz empirycznych. Omówienie zasada przygotowywania raportów z badań.

4. Omówienie zasad konstrukcji empirycznej części pracy dyplomowej

5. Opracowanie i prezentacja empirycznej części pracy. Sformułowanie wniosków z pracy

Metody dydaktyczne:

- uporządkowana i zorganizowana dyskusja merytoryczna z elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;

- prezentacje przygotowanych samodzielnie przez seminarzystów prac pisemnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach;

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji, realizacja kolejnych zadań związanych z przygotowaniem pracy, referowanie postępów w pracy);

- przygotowanie ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

Na ocenę końcową seminarium składają się trzy elementy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – referowanie postępów pracy i udział w dyskusji;

- przygotowanie i zaprezentowania ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

Praca pisemna jest ostateczną wersją pracy licencjackiej, która składa się z części teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej. Praca pisemna powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami stawianymi opracowaniom naukowym tak, by mogła zostać zaakceptowana przez promotora i skierowana do obrony.

Praca pisemna powinna zostać przedstawiona promotorowi w formie pisemnej. Ostateczna wersja pracy jest opracowywana po uwzględnieniu uwag promotora, jak również wniosków z dyskusji nad tezami pracy, jaka ma miejsce na forum grupy seminaryjnej.

Praca powinna zostać dostarczona wykładowcy w wersji wydrukowanej i elektronicznej do dn. 30 maja 2015 roku

Uwagi:

6 semestr, SMIR (stacjonarne I stopnia)

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych zostały sformułowane w opracowanym przez wykładowcę, udostępnionym studentom podręczniku dla dyplomantów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.