Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 12-PE-WIP-S1-5PNZEW
semestr letni 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 12-PE-WIP-S1-5PNZEW
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 58
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Gaweł-Mirocha, Julia Gąszczak-Wilde, Małgorzata Zalewska-Bujak
Literatura:

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1997, „Impuls”.

Błachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Warszawa 2009.

Dymara B., Dziecko w świecie edukacji. Przykłady zajęć kompleksowych. Bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia. Kraków 2009.

B. Dymara (red.), Dziecko w świecie marzeń. Kraków 1996.

B. Dymara (red.), Dziecko w świecie muzyki. Kraków 2000.

B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny. Kraków 1998.

B. Dymara (red.), Dziecko w świecie szkoły. Kraków 1998.

B. Dymara (red.), Dziecko w świecie sztuki. Kraków 1996.

B. Dymara (red.), Dziecko w świecie współdziałania, t. 1, 2. Kraków 2001.

C. Freinet, O szkołę ludowa. Pisma wybrane. Wybor i oprac. A. Lewin i H. Semenowicz. Warszawa 1976.

Klus-Stańska D, Szczepska-Pustkowska M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Adamek I.: Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

Gajdzica A., Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej, Katowice 2006.

Grzeszkiewicz B., Dziecko w kontekstach edukacyjnych. Szczecin 2010.

Jaroni E., Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2008.

Jakubowski J., Jakubowicz-Bryx A. (red.), Integracja w edukacji. Dylematy teorii i praktyki. Bydgoszcz 2002.

Klus-Stańska D., W stronę dydaktyki interakcyjnej. W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły. Szkice z teorii i praktyki kształcenia. Red. M. Nowicka, Olsztyn 2002.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa 2004.

Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Kuszak K. (red.), Świat małego dziecka. T. II. Poznań 2013.

Moroz H. (red.), Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole. Kraków 2006.

Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się. Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B., Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli. Katowice 2013.

Programy i podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej - wybór dowolny.

Samodzielnie dobrane artykuły z czasopism pedagogicznych w latach 2010-2015.

Zakres tematów:

Omawiane treści ogniskują się wokół tematów:

1. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym – charakterystyka rozwoju umysłowego, społecznego, fizycznego, emocjonalnego, moralnego. Gotowość szkolna.

2. Potrzeba stylizacji ucznia na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Uczenie przez zabawę. Rozwijanie twórczej aktywności ucznia. Metody i formy pracy dydaktycznej i wychowawczej w edukacji zintegrowanej. Metody aktywizujące.

3. Holizm w edukacji – potrzeba i istota integracji treści w edukacji wczesnoszkolnej. Rodzaje wiedzy. Treści jawne i ukryte. Indywidualizacja treści w edukacji wczesnoszkolnej.

4. Zasady w edukacji wczesnoszkolnej. Pojęcie zasady. Klasyfikacja zasad. Omówienie zasad nauczania.

5. Planowanie pracy nauczyciela z uczniami – wytyczanie celów, dobór metod i środków dydaktycznych, form pracy na zajęciach. Modele lekcji. Opracowywanie projektów zajęć.

6. Motywowanie uczniów klas młodszych. Rodzaje motywacji i sposobów motywowania. Rywalizacja – czy jest potrzebna i kiedy?

7. Diagnoza dziecka jako podstawa pracy nauczyciela.

8. Programy nauczania. Podstawa programowa jako źródło treści nauczania.

9. Ocenianie. Zadania oceny. Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej. Standard i ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia. Samoocena.

10. Kreatywność i twórczość w edukacji. Kształcenie ku twórczości.

11. Umiejętności kluczowe jako cele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej – na przykładzie wybranych koncepcji pedagogicznych.

12. Integracja między uczniami i uczniów z nauczycielem. Organizacja zajęć integralnych – przykłady wartościowych scenariuszy zajęć i możliwości ich stosowania w pracy pedagogicznej.

13. Trudności nauczycieli i uczniów w edukacji zintegrowanej. Trudności w nauce przyczyną powstawania niepowodzeń szkolnych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja i omówienie wartościowych dla edukacji wczesnoszkolnej tekstów literatury przedmiotu; analiza najbardziej wartościowych projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia zintegrowanego; wykład ilustrowany – prezentowanie, projektów grupowych w formie prezentacji multimedialnej, ćwiczenia warsztatowe; krytyczna analiza opracowanych scenariuszy zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa ćwiczeń dotyczyć będzie: wiedzy studenta oraz umiejętności operowania nią podczas analizowania i omawiania scenariusza; poziomu wiedzy teoretycznej, sposobu jej wykorzystania w praktyce i prezentowania; zaangażowania w pracę, przygotowywania pomocy dydaktycznych, samodzielności myślenia, oraz kreatywności. Student zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (90% procent obecności).

Każda z grup złożona z 2-3 studentów zapoznaje się z literaturą do wybranego przez siebie tematu treści ćwiczeń. Przygotowuje prezentację, scenariusz zajęć i pomoce dydaktyczne w oparciu o wybrany temat. Realizacja tematu następuje w wyznaczonym terminie przez prowadzącego zajęcia. Grupa ma do dyspozycji na prezentację tematu cały wymiar czasowy ćwiczeń, który powinien przebiegać następująco: prezentacja w dowolnej formie treści dotyczących wybranego tematu (wykład ilustrowany), omówienie sporządzonego scenariusza zajęć, przeprowadzenie ćwiczeń warsztatowych z wykorzystaniem przygotowanych pomocy dydaktycznych.

Uwagi:

ZEW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.