Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji [06-PE-R-S1-05] semestr letni 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka resocjalizacji [06-PE-R-S1-05]
Zajęcia: semestr letni 2014/2015 [2014/2015L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 46
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski
Literatura:

- A. Szecówka, 2013: Powrotność na drogę przestępczą nieletnich zwolnionych z różnych typów zakładów poprawczych, [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, Red. B. Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepaniak, A. Szecówka, Warszawa.

- Noszczyk-Bernasiewicz M., 2010, Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji, Wyd. UŚ, Katowice.

- Czerkawski A., Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji, „Chowanna”, 2006, T. 2.

- Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985.

- Machel H., 2007: Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Impuls, Kraków.

- Przybyliński S., 2012; Więźniowie „niebezpieczni” – ukryty świat penitencjarny, Kraków.

- Bałandynowicz A., 2010: Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, „Resocjalizacja Polska”, Rocznik nr 1.

- Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1974.

- Brągiel J., Badora S., (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005.

- Kwiatkowski K., Survival, czyli sztuka przetrwania – możliwości wykorzystania programu w resocjalizacji, W: Pospiszyl I., Konopczyński M., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, PEDAGOGIUM, Warszawa 2007.

- Makowski R. F., Za murami poprawczaka. Refleksje i wspomnienia. Warszawa 2009.

- Kurzeja A., 2008: Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń. Kraków.

- Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006.

- Florczykiewicz J., Terapia przez sztukę w resocjalizacji skazanych. Ilustracja empiryczna, W: B. Urban (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Oficyna Wyd. „Impuls”, Mysłowice 2010.

- Sawicka K., red., 1998: Socjoterapia. Warszawa.

- Stachyra K., Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich, W: Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne, red. A. Rejzner, P. Szczepanik, Żak, Warszawa 2009.

Zakres tematów:

1. 1. /2. Metody wpływu osobistego i sytuacyjnego w resocjalizacji. Grupa społeczna i elementy kultury jako środki resocjalizacji.

3. 3. Resocjalizacja w zakładzie karnym versus kary pośrednie oraz probacja.

4. 4. Instytucje wychowania resocjalizującego dla nieletnich i ich metodyka.

7. 5. / 6. Resocjalizacja w środowisku otwartym (streetworking, partyworking, psychopedagogika przygody, survival).

8. 7. / 8. Dramatoterapia.

9. 9. Metody pracy w socjoterapii. Społeczność korekcyjna.

10. 10. Muzykoterapia.

11. 11. Metodyka pracy resocjalizacyjnej w uzależnieniach.

12. Efektywność resocjalizacji.

13. Programowanie resocjalizacyjne.

14. Amerykańskie programy resocjalizacyjne.

15. Omówienie oddanych prac zaliczeniowych: („…….. jako skuteczny środek resocjalizacji. Uzasadnienie w świetle własnych przekonań, własnej praktyki lub istniejących teorii pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych”).

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Metody i kryteria oceniania:

Esej oraz projekt grupowy:

Esej:

Oceniana będzie zdolność zbudowania wypowiedzi pisemnej, argumentacja, refleksyjność, krytycyzm oraz zdolność tworzenia odsyłaczy (przypisów) do źródeł, z których piszący pozyskuje treści. Student musi przedstawić metodę lub teorię, do której przekonany jest, iż jej zastosowanie może mieć wymierne rezultaty resocjalizacyjne. Temat eseju: „… jako skuteczny środek resocjalizacji. Uzasadnienie w świetle własnych przekonań, własnej praktyki lub wybranej teorii pedagogicznej, socjologicznej lub psychologicznej”.

Prowadzący ćwiczenia zbiera prace (najpóźniej trzeba je przekazać na przedostatnich zajęciach ćwiczeniowych), sprawdza i przynosi ocenione na ostatnie zajęcia.

Projekt grupowy:

Oceniana będzie treść (całościowe ujęcie zagadnienia) i forma (atrakcyjność) wystąpienia. Ważne jest, by w prezentowaniu treści brali udział wszyscy członkowie grupy, która przygotowuje projekt.

Na drugich zajęciach studenci dzielą się na grupy i przypisują do określonej tematyki. Następnie w kolejności podanej w programie zajęć przygotowują kolejne zagadnienia. W czasie jednego spotkania występuje jedna grupa. Poza oceną treści oceniana będzie także atrakcyjność formy (najniżej oceniana będzie forma wykładowa, najwyżej interaktywna oraz multimedialna).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)