Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 06-PC-S1-12
semestr letni 2014/2015
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoria wychowania 06-PC-S1-12
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 75
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Ecler-Nocoń B.: Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Katowice 2009, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kozielecki J. (red.): Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, Wyd. Akademickie „Żak”.

Kwieciński Z.: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań – Olsztyn 2000, Wyd. „Edytor”.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Nalaskowski S.: O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek.

Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, WAiP.

Olbrycht K. (red.): Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga. Katowice 1995, Wyd. UŚ.

Opara, E. Starzyńska – Kościuszko (red.): Z zagadnień współczesnej aksjologii. Olsztyn 1996, Wyd. WSP.

Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków 2004, Wyd. UJ.

Romanowska-Łakomy H. (red.): Człowiek i człowieczeństwo: strategia bycia i stawania się człowiekiem. Olsztyn 2002.

Sośnicki K.: Istota i cele wychowania. Warszawa 1964, PZWS.

Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Śliwerski B.: Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Warszawa 2011, Wyd. APS.

Tchorzewski A. (red.): Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz 1993.

Tchorzewski A., Zwierzchowski P. (red.): Sens życia – sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu wieków. Bydgoszcz 2001, Wyd. „Wers”.

Witkowski L.: Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Kraków 2009, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Zakres tematów:

1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki.

2.Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i teleonomiczne podłoże wychowania.

3.Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4.Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5.Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6.Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7.Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8.Konstytutywne cechy człowieka – w kierunku teorii osoby.

9.Wolność i zniewolenie w wychowaniu, sposoby przezwyciężania presji szkolnej i barier edukacyjnych.

10.Ontologiczne problemy wychowania. Czy jest możliwe wychowanie człowieka?

11.Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki. Kontrowersje wokół koncepcji społeczeństwa bez szkolnictwa.

12.Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

13.Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

14.Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne Idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

Metody dydaktyczne:

Metody podające wiedzę z uwzględnieniem prezentacji multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny będzie:

– znajomość przedstawicieli teorii wychowania i ich dorobku,

– znajomość podstawowych założeń nurtów i koncepcji wychowania,

– znajomość głównych kategorii aksjologicznych,

– rozumienie powiązań między teorią a praktyką pedagogiczną,

– umiejętność twórczego myślenia.

Wszyscy uczestnicy wykładu są zobowiązani do napisania testu w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Test zawiera 7 pytań. Na jego wypełnienie przewidziano 20 minut. Obowiązuje następująca punktacja:

14-13 pkt. ocena: bardzo dobry

12,5-11,5 pkt. ocena: dobry plus

11-10 pkt. ocena: dobry

9,5-8,5 pkt. ocena: dostateczny plus

8-7 pkt. ocena: dostateczny

0-6,5 pkt. ocena: niedostateczny

Wyniki testu ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Student, który uzyska z testu ocenę niedostateczną poprawia jego wynik w formie ustnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.